Geriatrická konference v Ryjicích měla svou premiéru

  •  

V Ryjicích se konal první ročník odborné geriatrické konference na téma „Základy ošetřovatelství v geriatrii“. Akce proběhla ve společenském sále obce Ryjice a přilákala sedmdesát účastníků.

V odborném programu konference se objevily přednášky například „Delirium u seniora“, „Výživa a praktické postřehy z pohledu sestry u lůžka“, „Senior po fraktuře krčku na pracovišti s geriatrickým režimem“, „Bezpečná farmakoterapie u seniora“ či „Zkušenosti s použitím kondomového katetru“.

„Tato akce se koná poprvé a určitě ne naposledy. Musím poděkovat kolektivu, který se na její přípravě podílel, protože průměrný věk populace se zvyšuje a geriatrie a péče o starší spoluobčany nabývá na významu. Chci vám za tuto péči upřímně poděkovat,“ řekl účastníkům konference, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Stanislav Rybák, pod jehož záštitou se akce konala.

„Oddělení následné péče vzniklo přechodem ryjického zdravotnického zařízení pod ústeckou Masarykovu nemocnici před dvěma lety a věřím, že se má pod jejími křídly dobře. My se o to snažíme a chceme podmínky pro pacienty i personál dále zlepšovat. Jsem rád, že jste zahájili novou tradici organizování odborné konference,“ uvedl při zahájení konference Josef Liehne, ředitel ústecké Masarykovy nemocnice.

Oddělení následné péče v Ryjicích prošlo v roce 2016 úspěšnou reakreditací a získalo certifikát na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise. Akreditace je platná tři roky, do listopadu 2019. Celková kapacita oddělení je 105 lůžek na třech odděleních. Nově byla vytvořena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) se čtyřmi pokoji, které byly zrekonstruovány.

„Forma konference, kde se k jednomu tématu vyjádřili společně lékař i sestra, se podle ohlasů účastníků líbila. Ukázala jim pohled z obou stran poskytování ošetřovatelské péče, proto v ní budeme pokračovat i příští rok,“ zhodnotila první ročník konference, pro niž byla odborným garantem, Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienti s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích onemocnění, pacienti, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni po domluvě s praktickými lékaři nebo po indikaci z geriatrické ambulance.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*