Exponát měsíce v ústeckém muzeu

Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem
  •  

Muzeum města Ústí nad Labem získalo darem unikátní kolekci vzorků dekoračních kamenů. Soubor byl shromážděn v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“ (2011-2015). Cílem bylo projektu zmapovat a charakterizovat tuzemské zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Výsledky projektu jsou prezentovány na webových stránkách, které jsou primárně určeny pracovníkům Národního památkového ústavu, restaurátorům a dalším odborníkům, kteří se obnovou památek profesně zabývají, k nahlédnutí jsou však také pracovníkům příbuzných oborů a laické veřejnosti: http://bit.ly/2wDWpxC

V databázi je uvedena lokalizace lomů, vlastnosti těžených surovin, jejich fotodokumentace a řada dalších údajů. Získané informace byly shrnuty také ve dvou knižních publikacích: „Dekorační kameny Čech, Moravy a  Slezska“ a „Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska“.

Celá kolekce obsahuje 86 reprezentativních, v rámci projektu odebraných a  popsaných druhů dekoračního kamene. Každý druh kamene existuje fyzicky ve více kusech. Odebrán byl vždy typický vzorek horniny spolu s dalšími vzorky se specifickými znaky  dokumentovanými v lomových stěnách. Kameny tak zaplnily více než 70 beden a zabraly tak jeden celý posuvný regál v geologickém depozitáři. Kolekce se již stala nedílnou součástí geologických sbírek muzea. Jako exponát měsíce představujeme výběr 11 druhů kamene, včetně vzorků z lomů ústeckého kraje.

Muzeum města Ústí nad Labem