Diecézní charita Litoměřice oslavila 25 let

  •  

Diecézní charita Litoměřice oslavila své pětadvacáté narozeniny. Vybrala si k tomu důstojné prostředí kostela Všech svatých v Litoměřicích a následně litoměřického Hradu.

Oslavy zahájila 4. listopadu děkovnou mší svatou v kostele na litoměřickém náměstí, kterou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a po té se všichni pozvaní přemístili do litoměřického Hradu, kde pokračoval program, kterým provázel Miroslav Zimmer. Oslav se zúčastnili nejen hosté ze sousedního Německa z diecézí Görlitz a Drážďany-Míšeň, ale také zástupci Města Litoměřice, včetně pana starosty, generální sekretář Charity česká republika Jakub Líčka, charitní kolegové z většiny charit litoměřické diecéze, kolegové z ostatních diecézních a arcidiecézních charit České republiky a spousta dalších spolupracovníků a přátel Charity.

Společně si připomněli, jak litoměřická charita vlastně vznikla, čím si za čtvrtstoletí prošla a co vše dělá nyní. Současné aktivity Charity pomohla hostům přiblížit fotografická výstava Lubomíra Kotka s názvem „Žijeme s Vámi Vaše životy“, která dokumentuje činnost Charity, a v den oslav ji hosté mohli zhlédnout v prostorách Hradu. Výstava je nyní instalovaná v Domově na Dómském pahorku a od května 2017 bude čtyři měsíce v Galerii na radnici v Litoměřicích.

Z úst současné ředitelky Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové, které je ve vedení již více jak 23 let, zaznělo poděkování za spolupráci a podporu všem zúčastněným, přičemž zdůraznila výbornou spolupráci s městem Litoměřice a charitami z Německa.

K narozeninám Charity zahrálo také smyčcové kvarteto Základní umělecké školy v Litoměřicích pod vedením Miroslava Ročka, zazpíval kolega z Oblastní charity Most pan Kristián Drapák a samozřejmě nechyběly gratulace od přítomných hostů. Přátelské setkání zakončil raut připravený Farní charitou Litoměřice.

Diecézní charitu Litoměřice zřídil tehdejší litoměřický biskup Mons. Josef Koukl právě 4.11.1991. Zakládající službou Charity byl charitní šatník, který funguje dodnes a od samého počátku ho vede dobrovolnice paní Marta Zachová. Postupně se přidala domácí péče, azylový dům pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou, Poradna pro uprchlíky, ubytovna pro cizince, Poradna pro zadlužené občany a svou činnost rozvijí i nadále.

Dnes provozuje 4 střediska domácí péče, azylový dům pro matky s dětmi, Občanskou poradnu, Dobrovolnické centrum a Českoněmeckou mateřskou školu sv. Zdislavy. Svou pomoc ale směřuje i do zahraničí, kde více než deset let pomáhala vzdělávat děti v romské osadě na Slovensku a od roku 2006 pomáhá se vzděláváním dětí také v Mongolsku.

Ani při mimořádných událostech v diecézi nezůstala Charita pozadu. Povodně v letech 2002, 2010 a další lokální povodně byly zkouškou, ale také příležitostí k dalšímu rozvoji Diecézní charity.

mons-jan-baxant-promluvil-take-na-hrad%c2%a6t narozeninovzch-host-poiilo-dost oslavy-zahijila-d%c2%a6tkovni-mie-svati-celebrovani-litom%c2%a6toickzm-biskupem

Diecézní charita Litoměřice