Žatečtí senioři žijí naplno

ilustr. obr.
  •  

I v letošním roce uspořádala naše organizace pro členy akce, které doufáme zpříjemnili život našim seniorům. Nejednalo se pouze o tradiční akce, jako je posezení s harmonikou nebo sportovní odpoledne v areálu Sever Žatec, kterého se zúčastnilo 28 soutěžících, ale i o rehabilitační jedenácti-denní pobyt, pořádaného ve spolupráci s OO SPCCH Klášterec, v lázeňském městě Hajdúszoboszló v Maďarsku, kde se rekreovalo 38 členů a týdenní pobyt Nové Hutě na Šumavě, kterého se zúčastnilo 29 členů, ale i dalších akcí, jako byl výlet do Dubí, Duchcova a Teplic.

Dne 21. září jsme se jeli pokochat krásnou přírodou kolem řeky Berounky a navštívili hrad Zbiroh. Hrad Zbiroh je krásné místo, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, například, že hrad Zbiroh byl v držení Lucemburků od roku 1333 do roku 1437. Podstatnou část z této doby však sloužil jako zástava rodu Rožmberků. Zbiroh se dostává do rukou Lucemburků roku 1333, když jej 17 ti letý kralevic a markrabě moravský Karel IV. vykupuje po svém návratu z Francie a Itálie. Pro jeho výhodnou polohu u zemské cesty z Prahy do Bavor (pozdější císařské cesty Via Carolina) jej využívá při svých diplomatických cestách. Na hradě také několikrát pobýval se svou první manželkou Blankou z Valois.

Roku 1336 Karlův otec, český král Jan Lucemburský hrad zastavil u rodu Rožmberků, aby splatil své válečné dluhy. Rožmberkové se postarali o povýšení Zbiroha na město a do znaku mu věnovali rodovou pětilistou růži. V té době prochází Zbiroh bouřlivým obdobím husitských válek, při kterém byl hrad obléhán a ostřelován. Zpět Lucemburkům se hrad vrací roku 1431, kdy jej ze zástavy vykupuje Karlův syn, římský císař Zikmund Lucemburský. Na jeho pozvání na Zbirohu pobývá papežský legát Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější slavný papež Pius II. Další zastávka byla v malebné vesničce Svatý Ján pod Skalou. Navštívili jsme kostel sv. Jana Křtitele a jeskyni sv. Ivana. Je to raně barokní stavba mohutných rozměrů s bohatou vnitřní výzdobou. Na hlavním oltáři je velký obraz „Zjevení sv. Jana Křtitele poustevníku Ivanovi“ z r. 1695. Nad oltářem stojí velký kříž, který sem byl kdysi darován od poutníků ze Starého města pražského. Poslední cíl naší cesty bylo město Beroun s krásným náměstím a přilehlém okolí.

V tomto roce ještě plánujeme ADVENT a farmářské trhy v Roudnici. Veškeré tyto akce můžeme organizovat a uskutečnit i díky finančnímu příspěvku MÚ Žatec – děkujeme.

Za ZO SPCCH Žatec – Hrbáčková

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*