Základům sebeobrany se zdarma naučila stovka mosteckých dětí, žen a také seniorů

ilustr. obr. Foto: mesto-most.cz
  •  

Projekt městské policie v Mostě nazvaný „Seber odvahu, získej dovednosti, braň se“ nabídl poprvé kurzy sebeobrany kromě žen také dětem a seniorům.

„U seniorů jsme se zaměřili na bezpečné chování na ulici, ale i doma. Vysvětlovali jsme si, co dělat, když někdo zazvoní u dveří, jak odmítnout podvodné prodejce. Teď nově jsou to takzvaní energetičtí šmejdi, kteří například přesvědčují seniory o nižších cenách za elektřinu a plyn, ale po podpisu smlouvy se objeví skryté poplatky,“ přiblížila obsah teoretické části kurzu pro seniory manažerka prevence kriminality města Mostu Veronika Loucká.

Městská policie reagovala na průzkum pocitu bezpečí, ve kterém o kurzy pro tyto skupiny občané projevili zájem. „Jsme rádi, že se nám podařilo na sebeobranu získat dotaci, a proto jsme mohli mosteckým občanům lekce bezpečného chování a sebeobrany nabídnout zdarma. Zapojení veřejnosti a hlavně těch zranitelných jako jsou ženy, děti a senioři, do vlastní obrany je velmi důležité. My můžeme aktivně pomáhat až v době, kdy se něco stane, a to už je samozřejmě pozdě. Proto jim chceme umožnit se dozvědět, jak se nebezpečí vyhnout a případně se ubránit,” řekl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Systém sebeobrany Krav Maga klade největší důraz na prevenci napadení. Pochopením zásad bezpečného chování lze podle odborníků předejít až 80 % útoků. V teoretické části kurzu učili lektoři účastníky včas rozeznat hrozící nebezpečí a postupy, jak se útočníkovi vyhnout. Zaměřili se na prevenci nejběžnějších útoků, například děti byly poučeny, jak předejít zavlečení dítěte dospělou osobou do auta nebo o obraně proti šikaně.

V praktické části se nacvičovaly jednotlivé sebeobranné techniky. Účastníci kurzů si také vyzkoušeli užití obraných sprejů a dalších sebeobranných prostředků včetně těch improvizovaných, které mají při sobě běžně. U dětí jde například o využití aktovky, pití, nebo sportovního náčiní k sebeobraně, u seniorů pak využití hole nebo klíčů.

Vedení městské policie potěšily pozitivní ohlasy veřejnosti a zájem o výuku sebeobrany. V roce 2019 proto plánuje projekt zopakovat a udělat ho ještě zajímavějším. Celkem se kurzů sebeobrany zúčastnilo 42 dětí, 41 žen a 21 seniorů. Kurzy si dle dotazníku, který zjišťoval spokojenost absolventů, pochvalovali senioři, ženy i rodiče dětí.