XIX. ročník Dubského koláče

  •  

Dva roky nám pandemie bránila společným setkáním, o to víc jsme si to letos užili.  Do Podkrušnohorských domovů sociálních služeb se 13. října sjelo 10 družstev z různých domovů pro seniory, aby změřily své síly při XIX. ročníku Dubského koláče. Soutěžilo se v sedmi disciplínách, kde se testovaly znalosti soutěžících z oblasti vaření, ale i to, jak šikovně by si v kuchyni senioři počínali. Disciplíny byly zaměřeny na jemnou motoriku a paměť.  Naše soutěž je originální především tím, že se nejen měří síly v disciplínách, ale každé družstvo přiveze zákusek upečený hráči v jejich domově.  Letošním tématem byl zákusek cheesecake a byla to výborná volba. U zákusků hodnotíme nejen chuť, ale i jejich vzhled.

Soutěžní klání zahájil ředitel organizace Jaroslav Zeman, poté následovalo vystoupení tanečního souboru „Na Kopečku“. Ke správné motivaci k soutěžnímu výkonu vystoupila také profesionální tanečnice zumby Kateřina Pejcharová. Součástí programu bylo dnes již neodmyslitelné překvapení, které letos zajistil fakír. K odpolední kávě a koláči zahrála kapela O.L.I., která je v našem domově pravidelným hostem a moc rádi si s nimi vždy zatančíme a zazpíváme.

Sportovní klání bylo napínavé až do posledního okamžiku. Dvě družstva získala stejný počet bodů a bylo tedy potřeba zařadit ještě jednu disciplínu. Pořadí bylo následující. První místo v kuchařských soutěžích vybojovalo družstvo PDSS Teplice, domov U Nových lázní, na druhém místě se umístili soutěžící z PDSS Dubí Na Výšině a třetí místo vybojoval tým DPS V Klidu ze Severní Terasy. V hlavní disciplíně, kde se hodnotí jak vzhled, tak i chuť zvítězil koláč z DD Bystřany, druhé místo si „vypekli“ účastníci z DSS Janova a třetí místo získal koláč z PDSS Dubí Na Výšině.

XIX. Dubský koláč proběhl hladce, atmosféra byla velmi pohodová, přátelská a já jsem za to moc ráda. Chtěla bych tedy poděkovat všem, kdo se na přípravách a realizaci podíleli, všem kdo přijeli, přivezli nádherné, božsky chutnající zákusky a hráli „fair play. Děkuji a doufám, že se příští rok opět všichni sejdeme, abychom si užili hezký den plný zábavy a chuti.

Pavla Kutarnia, Podkrušnohorský domov sociálních služeb