Výlet do zámku Pillnitz i na Pražský hrad

  •  

SPCCH Teplice pod vedením Josefa Obršála připravuje pro své členy atraktivní kulturní a sportovní program pro vyplnění volného času.Rád bych se zmínil o několika akcích, které jsme uspořádali po prázdninách. 1. září byla uskutečněna plavba lodí z Děčína do zámku Pillnitz, jenž připomíná malé Versailles. Prohlédli jsme si pavilony expozic módy, nábytku a obdivovali zámecký park s botanickou zahradou. I přes nepříznivé počasí se čtyřicítce seniorů výlet velmi líbil.

8. září se našich osmnáct seniorů zúčastnilo Dne netradičních sportů v Ohníči s již tradičním vynikajícím občerstvením a zábavou s živou hudbou. 22. září jsme se vypravili na zámek Kynžvart, kde jsme si se zájmem prohlédli obsáhlé Metternichovy sbírky. Pak jsme se prošli do města po trase šest km dlouhé. Ve stejný den si někteří naši senioři vyjeli společně se spřáteleným klubem Českobratrská na vinobraní do Velkých Žernosek.

28. září se konala dlouho připravovaná velká akce: Den seniorů v Šanovské Mušli. Bohatý program jsme pomáhali připravovat hlavnímu organizátoru akce – KS Českobratrská.  3. října se uskutečnil zájezd do Bíliny Kyselky a na rozhlednu elektrárny v Ledvicích. Pro velký úspěch se začátkem listopadu výlet s exkurzemi zopakuje. 5. října se dvacet našich členů zúčastnilo komentované prohlídky teplického zámeckého parku a částí interiérů zámku. Historií těchto míst nás provedla paní Chleborádová.

12. října se třicet seniorů vypravilo na Pražský hrad na výstavy ke stoletému výročí vzniku republiky. I tento výlet se vydařil a senioři mají na co vzpomínat. Dlužno dodat, že výlety připravují manželé Matoušovi, kulturní akce Ivana Fojtíková.

Pavel Matouš, SPCCH Teplice