Výlet do Kutné Hory

  •  

KAS Jirkov jako aktivní klub seniorů navštívil ve středu 15. září významnou historickou památku Kutnou Horu.

Naše putování začalo v Sedlci, kde nás svou velebností zaujala katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, od roku 1995 zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Nemohli jsme pominout ani vyhlášenou sedleckou Kostnici, kde jsou uloženy upravené lidské lebky a kosti vyskládané v šesti pyramidách překrásného lustru uprostřed kaple a erbu Schwarzenbergů, čímže je dokazována rovnost lidí před trůnem božím.

Mile nás překvapil průvodkyní přidělený osobní reproduktor se sluchátky, jehož prostřednictvím mohl každý účastník osobně slyšet výklad až do vzdálenosti 300 metrů.

Po prohlídce Sedlce jsme odjeli do chrámu sv. Barbor v Kutné hoře, který jsme si prohlédli i s okolním parkem a zajímavým náměstím. Přálo nám počasí, a tak jsme se plni zajímavých dojmů vrátili autobusem do Jirkova.

Za KAS Jirkov Naďa Hošková