Valorizace zvýší průměrný starobní důchod o 839 korun

  •  

Z pandemií poznamenaného roku 2020 zbývají poslední týdny, během kterých důchodci dostávají jednorázový příspěvek ve výši pěti tisíc korun.

Dalšího přilepšení se dočkají od 1. ledna 2021, kdy dojde k takzvané valorizaci penzí. Základní výměra se zvýší o 60 korun, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází také z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců. Průměrný starobní důchod by mohl od ledna 2021 tedy činit 15 336. Díky valorizaci tedy dojde k jeho zvýšení přibližně o 839 Kč.

Valorizují se automaticky starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Lidé o zvýšení nemusejí žádat. Česká správa sociální-ho zabezpečení každý měsíc vyplácí 3,5 milionu důchodů. Výše důchodu se odvíjí mimo jiné od délky doby po-jištění a výše příjmů pojištěnce.