Václav rozhýbal turisty a celé město

  •  

Někdo tráví důchod u nekonečných seriálů, někdo na zahrádce, někdo s vnoučaty. Pak jsou lidé, kteří doma nevydrží, potřebují být mezi lidmi a pořád pro ně něco dělat. Jako jednasedmdesátiletý Václav Hieke, jeden z nominovaných v Ceně Krajské rady seniorů Ústeckého kraje DOMOV 2022. Celoživotní turista a neúnavný propagátor Česko Saského Švýcarska. V nohách má nachozeny desítky tisíc kilometrů na organizovaných pochodech i různých výletech.

Václav Hieke stál v roce v roce 1981 u obnovení Klubu českých turistů v Krásné Lípě, jehož je předsedou. Po několik volebních období je členem zastupitelstva města. Zasloužil se o obnovu mnoha turisticky zajímavých míst a cest. „K tomu neodmyslitelně patří i hluboká láska k místní historii a regionální vlastivědě. Je i spoluautorem výpravné publikace o historii našeho města – Německé století 1919-2020 v nejsevernějších Čechách: vyprávění o tom, jak zde spolu Češi a Němci žili, rozešli se a pak se zase sešli,“ říká o „svém“ Václavovi Krásnolipský starosta Jan Kolář.

Společně se členy klubu stojí za řadou společenských aktivit v regionu, pořádání výletů, či zájezdů. Pečuje o rozhlednu na Vlčí hoře, věnuje se záchraně sakrálních památek na Krásnolipsku a je uznávaným značkařem. „Celoživotní přínos Václava Hieka byl oceněn zastupitelstvem udělením Ceny města Krásná Lípa a Cenou senátora pro osobnosti Českého Švýcarska.

DOMOV 2022

Krajská rada seniorů Ústeckého kraje vyhlásila první ročník Ceny Domov pro obce, zařízení, a osobnosti, které výrazně ovlivňují kvalitu života seniorů. Přinášíme nominace, kterým můžete dát hlas i Vy pro konečné vyhlášení 14. 12. 2022. Své hlasy nominovaným zašlete do 13. 12. na redakce@seniorskelisty.cz.  Výsledky a další informace letošní ceny Domov najdete na www.seniorskelisty.cz.

  1. Domovy sociálních služeb Litvínov, Litvínov – Janov, životní příběh seniora je základem jejich péče, zajišťují paliativní péči v pobytové službě
  2. Václav Hieke, významný seniorský organizátor turistických akcí a ochrany přírody Českého Švýcarska
  3. Charita Litoměřice, soubor služeb pro co nejdelší udržení klienta v domácím prostředí
  4. Statutární město Most, síť služeb pro seniory, pořádání Sportovních her seniorů ČR, vstřícná bytová politika
  5. Městský ústav sociálních služeb Jirkov, kombinace terénních služeb, pobytových, odlehčovacích služeb, certifikace kvality sociálních služeb Vážka
  6. ACME Domácí péče Ústí nad Labem, nad rámec výkonů pomáhají seniorům, projekt nového domova pro seniory
  7. Statutární město Ústí nad Labem, víceletý projekt poskytnutí Domu kultury seniorům a respektování podnětů rady seniorů v komunální politice