V Ryjicích se debatovalo na téma ošetřovatelská péče v geriatrii

Foto: kzcr.eu
  •  

O odbornou konferenci na téma „Ošetřovatelská péče v geriatrii“, kterou uspořádalo oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byl i letos velký zájem. Akce, která se po loňské premiéře znovu uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo 70 zdravotníků.

Podle primářky Petry Kozmové, odborného garanta, byla loni zvolená forma konference, opravdu úspěšná. „Proto jsme ji zopakovali a k tématu se opět vyjádřili společně lékař i sestra,“ řekla k druhému ročníku konference primářka oddělení následné péče v ústecké nemocnici Petra Kozmová.

Oddělení následné péče v Ryjicích přijímá pacienty, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienty s kožními defekty, pacienty v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích onemocnění a pacienty, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. V Ryjicích jsou pacienti z celého kraje, a především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení.

„Snažíme se, abychom postupně ryjický areál udělali přívětivějším pro pacienty i pro zaměstnance. Je šance, aby vznikl nový pavilon pro ryjické oddělení následné péče. Existuje stará studie, která vznikla za jiných okolností a je nutné ji revidovat, aby se z ní mohlo vyjít pro realizaci záměru,“ dodal Josef Liehne, ředitel ústecké Masarykovy nemocnice, který jako první převzal od vědeckého týmu oddělení následné péče skřítka Zlatoryje jako výraz ocenění za pozornost, kterou ryjickému zařízení věnuje.