V případě úniku vody volejte asistenci

  •  

Severočeské vodovody a kanalizace nabízí svým zákazníkům zdarma službu pro řešení nouzových situací spojených s únikem vody. Za první dva roky fungování Asistenční služby byla pomoc poskytnuta ve 269 případech a refundace vyplacena 55 zákazníkům.

Asistenční služba zahrnuje domácí asistenci – odborné práce, směřující k odstranění nouzové situace spojené s únikem vody za vodoměrem a částečnou refundaci úniku vody.

„V případě, že má zákazník platnou smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu uzavřenou se společností SčVK, může v případě nouzové situace využít asistenční služby na telefonním čísle 212 812 212. To je číslo dispečinku společnosti United Assistance. Zde nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace a upřesní podrobnosti.  Upřesnění vzniklé situace je velmi důležité. Na základě informací od zákazníka posílá dispečer odborníka na opravu,“ vysvětluje mluvčí společnosti SčVK Iveta Kardianová.

Odběratel má nárok na poskytnutí tří asistenčních zásahů zdarma v rámci jednoho odběrného místa za jeden kalendářní rok. Na refundaci vzniká nárok v případě úniku vody větším než 10 m³. Maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 000 Kč.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*