V Krupce je dokončena naučná stezka Po stopách horníků

  •  

Naučná stezka Po stopách horníků, která byla v rámci projektu ArchaeoMontan budována městem Krupka, je již dokončena.  Infotabule jsou nainstalované, přístřešek u kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce je připraven na první výletníky.

Trasa je vedena po hlavních krupských těžebních revírech ve dvou okruzích. „Stavba naučné stezky a nového informačního centra, jakož i celá účast našeho města v přeshraničním projektu ArchaeoMontan patří k naší dlouhodobé strategii rozvoje památek a cestovního ruchu. Jsem přesvědčen, že dokončená naučná stezka se bude návštěvníkům líbit“, řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií, resp. Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Všichni příznivci turistiky, místní historie a přírody tak mohou mít radost z naučné stezky, která zájemce provede po hlavních krupských těžebních revírech v lesním terénu nad Krupkou ve dvou okruzích. První kratší okruh je určen pro rodiny s dětmi. Na trase dlouhé 4,5 km najdou návštěvníci 10 informačních tabulí, které obsahují spoustu informací o historii těžby cínu v Krupce, zajímavosti o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i florou okolních lesů. Delší trasa naučné stezky měří 10 km a nabízí 6 informačních tabulí s popisem významných historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky. „Na tomto velkém okruhu je naproti kapli svatého Wolfganga vybudován dřevěný turistický přístřešek, kde je možné si odpočinout nebo popovídat s přáteli. Obě trasy jsou zřetelně značeny, takže se nikdo nemusí bát, že by sešel z cesty a nevěděl, kde stezka pokračuje“, doplnil tajemník městského úřadu v Krupce František Růžička.

Začátek tras je pro oba okruhy společný. Výchozím bodem je zatím ještě stále nově budované informační centrum v Husitské ulici, odkud stezka vede pod hradem a Horskou ulicí směrem ke štole Starý Martin. Pod štolou se však oba okruhy rozdělují na dva směry. Kratší okruh vede přes místní osadu Ve Vísce zpět do Krupky. Delší okruh vede kolem štoly Starý Martin na Komáří vížku a sestup z horského hřebene je značen kolem Kotelního rybníka.

Součástí projektu ArchaeoMontan je také vybudování již zmíněného informačního centra v Husitské ulici. Na místě, kde ještě nedávno stály ruiny starého domu, dnes vzniká nový multifunkční objekt, který bude soužit jak turistům, tak také obyvatelům našeho města. Počítá se tím, že budova bude slavnostně otevřena a předána veřejnosti do užívání v průběhu ledna 2018.

Rostislav Kadlec, Krupka