V DS Orlická měli ples!

  •  

Senioři si užili již „16. Ples DS Orlická“. Pro všechny zúčastněné byl připraven bohatý kulturní program, tombola, živá hudba i dobré občerstvení. K poslechu i k tanci nám hrál „Mikeš band“ a o kulturní vystoupení se postarali žáci ze ZŠ Mírová.

Dívky z této základní školy nám nejen krásně zazpívaly, ale i předvedly břišní tanec. Dále se jen tančilo, zpívalo, dobře jedlo i pilo a mnoho účastníků plesu vyhrálo krásné dary v tombole. Milou návštěvou byla paní starostka Severní Terasy Mgr. Renata Zrníková, která nám přinesla také velice dobré slané i sladké pohoštění pro naše seniory spolu s darem do tomboly. Na našem „16. Plese“ vládla milá atmosféra, kterou jsme si všichni moc užili.

Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem