V Domově pro seniory v Podbořanech se konal „Pyžámkový bál“

  •  

Na konci ledna se v jídelně Domova pro seniory Podbořany konal tradiční „Pyžámkový bál“. Při vstupu do tanečního sálu si každý vylosoval lístek do bohaté tomboly.

V pořadí již osmý bál zahájila paní ředitelka Marie Henlínová, která přivítala přítomné klienty a pracovníky, kteří byli v pyžamech a rozmanitých nočních úborech. K tanci a poslechu hrál a zpíval pan Jaroslav Tříska s dcerou. Z bálu jsme si všichni odnesli maličkost z tomboly a dobrou náladu z pěkného včera.

Již se všichni těšíme na další akce v domově, kterými bude vystoupení heligonkáře pana Kubíka dne 19. února a „Masopustní rej“, který se bude konat ve středu 27. března.

Zuzana Příhodová, DpS Podbořany