V Chabařovicích dostali ocenění za mezigenerační spolupráci

  •  

Na začátku prosince dostali v chabařovickém Domě pokojného stáří Svaté Ludmily ocenění. Domov dostal značku Mezigeneračně, která je oceněním spolupráce v oblasti podpory mezigeneračních vztahů.

„Dlouhodobě se v domově pravidelně setkávají s dětmi z Mateřské školy v Chabařovicích, kde děti a senioři společně tvoří, sportují, zpívají nebo jen tak klábosí a naslouchají si. Je radost pozorovat, jak se obě strany společně sbližují, vzájemně se obohacují a těší se na každé další setkání,“ říká Jana Ketnerová, regionální koordinátorka projektu Mezi námi.

Dům pokojného stáří je jedním ze zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem, které poskytuje sociální služby určené pro osoby v seniorském věku a osoby trpící Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí.

Za svojí skvělou a dlouhodobou spolupráci získali od Kateřiny Jirglové, ředitelky obecně prospěšné organizace Mezi námi prestižní ocenění – značku s názvem Mezigeneračně. Je uznáním za to, že dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování mezi nejmladší a nejstarší generací.

Značku zavedla nezisková společnost Mezi námi a uděluje ji institucím, které aktivně podporují mezigenerační dialog. Je oceněním za vynaloženou práci a energii. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.

Mezi námi je nezisková organizace, která přes 6 let pomáhá vzájemně propojovat generace. “Naším cílem je, aby se navzájem poznávali, měli k sobě úctu a společně si předávali radost ze života. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě nacházeli cestu a společně objevovali, jak krásné a zajímavé jejich světy jsou. Vnímáme mezigenerační aktivity jako prostor, kde si můžeme navzájem poskytnout radost, moudrost i životní energii, a to i když je mezi námi věkový rozdíl někdy i 80 let,” popisuje ředitelka organizace.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*