Ústecký SEN-ART 2023 startuje

  •  

Výtvarná a literární soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru dle soutěžní kategorie souhlasí s jeho prezentací na výstavě a na webu města, a to bez nároku na honorář.

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota, která z každé kategorie vybere tři nejlepší práce. Všechny práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa a telefon) na autora. První tři vítězná díla z každé kategorie budou zveřejněna na webu. Vyhlášení vítězů a výstava děl soutěže SEN-ART 2023 proběhne již tradičně na oslavách Dne seniorů. Soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručovat od 1. května do 31. srpna.

Výtvarná soutěž

Senioři mohou výtvarné soutěžní práce doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem do budovy PB – Centra, na adrese Mírové náměstí 3097/37, Lence Jaremové (1. patro, č. dveří 134).

Soutěžní kategorie: ruční práce, kresba, malba, grafika a fotografie.

Literární soutěž

Senioři mohou svá literární díla posílat buď emailem na adresu lenka.jaremova@mag-ul.cz, nebo poštou na adresu: Odbor sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno Sen Art 2023.

Soutěžní kategorie: próza, povídka, poezie.