Univerzita třetího věku slaví 30 let a zahajuje nový cyklus

Foto: U3V UJEP
  •  

Ve čtvrtek 6. června proběhnou v univerzitním kampusu oslavy 30 let od založení Univerzity třetího věku (U3V) na UJEP. Koncept (nejen) vědomostního rozvoje osob v postproduktivním věku za 30 let existence na ústecké univerzitě absolvovaly tisíce posluchačů a posluchaček.

„Studium na U3V je zájmové, neposkytuje tedy vysokoškolské vzdělání, ani kvalifikaci, a posluchači za jednotlivé kurzy platí. I tak ale nelze univerzitu třetího věku, vzhledem k výši poplatků, považovat za komerční vzdělávání,“ uvádí prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Během oslav výročí zazáří samotní posluchači U3V – ať už při předávání ocenění, nebo při autorském čtení těch, kteří navštěvují kurz Tvůrčí psaní. Koncertem operní zpěvačky Vandy Šípové a dlouholetého lektora ústecké univerzity třetího věku, klavíristy MgA. Michala Maška, zakončí první část oslav, a program se poté přesune z auly do venkovního amfiteátru v Kampusu UJEP.

Zde proběhne několik workshopů s lektory U3V – simultánně Malba a Graffiti s Milanem Žákem a Základy jógy pod vedením Marie Herzingerové. Následovat bude workshop pohybový, konkrétně Čínská cvičení Tai-chi s Lenkou Semerádovou.

Chybět nebude ani tombola, občerstvení nebo hudební doprovod, který zajistí hudební skupina Popmaster. Po skončení tanečního veselí se na velké obrazovce univerzitního amfiteátru bude promítat český evergreen S tebou mě baví svět, který oslavy 30 let U3V na UJEP uzavře.

„Posluchačům univerzity třetího věku bych chtěla popřát do dalších let hodně zdraví, ať se jim u nás na U3V líbí, chodí na ni s plným srdcem a otevřenou myslí, s úsměvem a pozitivní energií, a je to pro ně příležitost k poznávání nových přátel, zdokonalování se a objevování nových cest a zážitků. Jsem šťastná, že mohu být součástí takto úžasné velké ‚rodiny‘, kterou pro mne posluchači U3V jsou a doufám, že ještě dlouho budou,“ vyjadřuje svoje přání vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání na rektorátu Dana Masopustová.

Nový dvouletý cyklus

Současně s oslavami třiceti let trvání vzdělávání seniorské generace na UJEP bude zároveň zahájen další dvouletý cyklus kurzů (2024–2026), pro zimní semestr 2024/2025. Od 30. května je zveřejněna nabídka nových kurzů tohoto cyklu, které rozšíří témata zaměřená na dezinformace, fake news či podvodné e-maily.

„Samotní posluchači o tato témata jeví velký zájem a napomáhají svou zpětnou vazbou v přípravě podobně obsahově zaměřených kurzů,“ říká vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Dana Masopustová.

Do nabídky 59 kurzů v 12 studijních programech U3V na UJEP pro další dva roky přibyly také kurzy Současné trendy v žurnalistice, Španělština, Životní prostředí a klima – od historie k udržitelné budoucnosti a další. Informace o nabídce kurzů včetně přihlášky najdete na https://www.ujep.cz/cs/univerzita-tretiho-veku.