Tříkrálová sbírka odstartovala

  •  

V tomto roce už podvacáté bude v Ústí nad Labem a okolních vesnicích probíhat Tříkrálová sbírka, jedna z největších celorepublikových dobročinných akcí, pořádaná Charitou ČR.

Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale chce lidi naučit sociálnímu cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi nejen u nás, ale i v zahraničí.

Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

V Ústí nad Labem zajišťuje sbírku Oblastní charita Ústí nad Labem, která vyšle své koledníky z řad dobrovolníků, dětí i dospělých. Veřejnost může přispět dobrovolnou finanční částkou do zapečetěných pokladniček, označených červeným logem Charity ČR. Tříkrálová sbírka končí 13. ledna.