Systém valorizací se musí změnit

  •  

Letošní rok byl pro Krajskou radu seniorů Ústeckého kraje zajímavý. Poté, co se na republikové úrovni bývalý Svaz důchodců přetransformoval v Seniory ČR, se v Ústeckém kraji bývalý svaz připojil k radě. Krajská rada seniorů se podle svého předsedy Aloise Malého stala největší organizací sdružující seniory v regionu.

Jaký byl rok 2018 pro Radu seniorů?

Jako každý rok byl jak pro Radu  seniorů  ČR  (RSČR), tak  pro  Krajskou  radu  seniorů  Ústeckého  kraje  náročný. Mimo  pravidelných  jednání se členy vlády a dalších nastala nová skutečnost, kdy v únoru  2018  bývalý  Svaz  důchodců  si  na  svém  sjezdu  změnil název na Senioři ČR a zvolil si nového prezidenta – Vladimíra Drymla. Tato změna dle prohlášení účastníků sjezdu neobdržela dostatečný počet hlasů. Přesto, prý po přepočítání hlasů, byla legitimní. Okamžitě  se  vzedmula  po celé  republice  vlna  nespokojenosti.  RSČR  byla  požádána o  pomoc,  jak  vystoupit  z této organizace.  Bylo  projednáno na kolegiu RSČR a rozhodnuto poskytnout všem klubům bývalého svazu důchodců možnost přestoupit do RSČR.

Pro naši Krajskou  radu  seniorů  a pro mě osobně nastala situace, kdy jsem objížděl jejich kluby a vysvětloval,  jak  to  udělat  a jaké výhody by to pro ně znamenalo. Finálně v Ústeckém kraji celá krajská  rada  Svazu  důchodců a  kluby přešly do Rady seniorů ČR.

Celkem  se  to  týká  zhruba 6000  seniorů  z celého  kraje. Jsem za to velmi rád. Došlo tím zároveň k tomu, že od 1. ledna 2019 je v Ústeckém kraji jediná velká seniorská organizace, která se stará o seniory kraje, a  to Krajská rada seniorů Ústeckého kraje.

Rovněž si velmi vážíme setkání  s panem  prezidentem Milošem Zemanem 1. října na Hradě, který nás požádal o provádění kontrol v neregistrovaných  domovech  pro  seniory. Měl  informace  o poskytování špatné služby seniorům v těchto zařízeních.

Co se podařilo prosadit Radě seniorů?

Radě seniorů ČR se podařilo s   premiérem Andrejem Babišem a s  vládou dojednat změnu  pro  výpočet  valorizačního schématu o navyšování důchodů. Poprvé po revoluci se nám podařilo  navýšení  v takovém rozsahu právě nyní a platit začne od ledna 2019. Navíc vláda rozhodla poskytnout seniorům nad 85 let jednorázovou částku 1000 Kč měsíčně navíc.

Je tedy Rada seniorů spokojená se systémem zvyšování důchodů?

Přes značné navýšení důchodů je tato částka nedostatečná. Inflace roste, rostou ceny energií,  nájmů,  spotřebitelského zboží i potravin. Navýšením tak nedošlo  ke  zvýšení  nominální hodnoty  důchodů.  Naopak  ze stávajících 4 procent klesla na 3,9 procentních bodů. RSČR bude proto dále jednat o  nutnosti  změnit  valorizační systém pro výpočet důchodů na další roky. Samozřejmě tlačíme na  zřízení  důchodové  komise, kde požadujeme mít svého zástupce, předsedu RSČR Zdeňka Pernese.

Jak může Rada seniorů pomoci seniorům, kteří jsou v bytové tísni?

Krajské  rady  seniorů  jsou většinou zastoupeny v různých komisích  ve  městech.  Mají možnost se vyjadřovat k seniorským problémům. V případě nutné pomoci pro konkrétního seniora má možnost přes radního pro sociální věci a sociální komisi dohlídnout na oprávněný  požadavek  konkrétního seniora.  Bohužel  se  většinou naráží na to, že města nemají sociální byty, a tedy nemají seniory, případně další potřebné lidi, kam stěhovat. Přes veliký tlak na ministryni práce a sociálních věcí a ministerstvo pro místní  rozvoj,  aby  se  uvolnily peníze  na  výstavbu  sociálních bytů a podobně, stále není rozhodnuto. A když už něco vláda připraví,  tak  to  neprojde  sněmovnou,  kde  má  každá  politická strana svoje zájmy. To je špatně.

Jak může Rada seniorů pomoci seniorům při exekuci? Případně je spokojená s novelou insolvenčního zákona, kterou schválila sněmovna?

Insolvence  je  zrovna  jeden z  problémů,  kdy  sněmovna vždy vše vrátí, případně změní. Krajská rada seniorů pořádá ve městech právní přednášky pro seniory v insolvenci. Bohužel je škoda, že si senioři neuvědomují, že se každá půjčka musí splatit, a   jdou nezodpovědně do dluhů. Stávající zákon o insolvenci není pro seniory dobrý a RSČR už jednala s ministrem spravedlnosti o úpravě zákona, která by byla vstřícnější pro seniory. Zatím se ale nic nezměnilo.

Co chystá Rada seniorů na rok 2019?

Budeme  nadále  prosazovat změny,  které  pomohou  seniorům žít na slušné úrovni, jako v  zemích  Evropské  unie.  Jak ovšem  politická  situace  vypadá, bude to vyžadovat veliký čas a  odhodlání všech členů předsednictva,  kolegia  a krajských rad seniorů. Poslanci za takzvaný pravý blok nemají moc zájmů  o dobrou  životní  úroveň seniorů v České republice. V  Ústeckém  kraji  na  příští rok opět plánuje pravidelné akce  –  soutěž  o nejaktivnější kluby, seniorský sportovní den, celokrajský den seniorů v říjnu a  další drobné akce. Pokud se nám  podaří  přesvědčit  vedení kraje o     nutnosti přispět klubům na  jejich  volnočasové  aktivity, rádi se vrátíme k několikaletému schématu poskytnutí financí dle schválených pravidel pro kluby.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*