Stonat doma v klidu pomůže domácí péče

  •  

Domácí péče umožňuje nemocným lidem, léčit se v pohodlí domova a nemuset trávit dlouhé dny hospitalizací v nemocnici nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Podle jednatelky ústecké agentury domácí péče ACME Štěpánky Tomsové vedle domácí zdravotní péče a hospicové péče nabízí také rehabilitační péči v domácím prostředí.

ACME poskytuje komplexní domácí péči, ale komu a jak o ní lze požádat?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči potvrdí zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo lékař specialista. Funguje to tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí lékař klienta. Domácí péče je zdarma, hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Jak práce probíhá? Sestřička přijede k pacientovi domů a dělá co?

Záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

Poslední dobu nám komplikuje život pandemie koronaviru. Je náročné poskytovat v této situaci domácí péči?

Myslím, že nám covid 19 už naši práci nekomplikuje. Za dobu, kdy tady s námi je, jsme se naučili s ním pracovat a přizpůsobit se dané epidemiologické situaci. Máme naučené a vyzkoušené opatření, které jsme využili při první i druhé vlně a osvědčili se nám.

V čem se vůbec práce domácí sestry liší od práce v nemocnici nebo v domově pro seniory?

Zdravotní sestra v domácí zdravotní péči pracuje samostatně, nemá za sebou lékaře, staniční sestru a kolegyně. Musí se sama rozhodnout, vyřešit krizové situace a hlavně je potřeba mít odborné znalosti. Vždy říkám, že je potřeba trochu adrenalinu a mít povahu do nepohody.  Ona musí vyjet za každého počasí, ať mrzne, sněží, je nesnesitelné horko … vždy musí vykonat u klienta ošetřovatelskou návštěvu.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03  Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel. 475 216 331