Spolek Osmička Ústí usnadňuje a zkvalitňuje péči o nemocné

  •  

Osmička Ústí poskytuje služby dlouhodobě nemocným a těžce zdravotně postiženým osobám, jejich rodinám a pečovatelům. Pomáhají dosáhnout maximální míry samostatnosti při přesunu ze zdravotnických zařízení do domácího prostředí. Připravují klienty na to, co je vlastně čeká a jakým překážkám budou muset čelit.

„Stále častěji se nemocní, zdravotně postižení či senioři přesouvají ze zdravotnických zařízení do domácího prostředí. Chtějí být doma, samostatní nebo o ně chce pečovat rodina. Málokdy je ale na péči rodinné prostředí připraveno. Většinou nevědí, co je čeká a jakým překážkám budou muset čelit,“ přibližuje ředitelka spolku Osmička Ústí Věra Kosová.

Spolek Osmička má za sebou deset měsíců aktivní činnosti, což už je docela dlouhé období na zhodnocení, zda je počínání úspěšné a zda se činnost ubírá správným směrem.

„V současné době máme za sebou realizaci dvou kurzů v rámci projektu Pomáhat s lehkostí. Jeden na téma Provádění základní hygieny na lůžku a druhý Péče o permanentní močový katetr. Oba kurzy proběhly úspěšně a měly pozitivní ohlasy.  Účast veřejnosti nebyla zdrcující, ale sešlo se dost těch, které přivedl osobní či profesní zájem. Vznikl prostor pro diskusi, kde došlo i na řešení problémů konkrétních klientů a vzájemné sdělování zkušeností. Zmínit musím i praktickou část kurzů, která měla úspěch. Je přeci jen lepší si „něco“ vyzkoušet, než si „o tom“ jen povídat. Z kurzů vzešlo i několik doporučení a námětů na témata, která bychom mohli v budoucnu zpracovat,“ popisuje průběh kurzů Věra Kosová.

Do konce roku, na přelomu listopadu a prosince plánuje spolek Osmička Ústí uskutečnit ještě jeden kurz, na téma Zvládání stresových situací při péči o osobu blízkou. „Téma je velmi aktuální, zejména v předvánočním čase, kdy zátěžových situací přibývá a stupňuje se napětí ve společnosti. Věříme, že tento kurz bude prospěšný a inspirativní,“ doplňuje ředitelka spolku.

Projekt Pomáhat s lehkostí je úspěšný, o kurzy je zájem, a to i mimo Ústí. Navíc se podařilo, spolku Osmička, získat nemalou finanční podporu z nadačních fondů, proto bude projekt pokračovat i v roce 2019. Jako další se uskuteční plánované kurzy, kterými jsou kurz Obsluhy inzulínového pera a Základních dovedností při péči o osobu s Alzheimerovou nemocí.  Kapacita je 20 osob a přihlásit se můžete na www.osmicka-usti.cz nebo na telefonu +420 774 441 046 u koordinátorky.

Během kurzů se účastníci seznámí i s kompenzačními pomůckami, které jsou pro použití v domácím prostředí praktické, a díky finanční podpoře Města Ústí nad Labem se podařilo některé pomůcky zakoupit. Nově mají klienti možnosti si pomůcky i zdarma zapůjčit k vyzkoušení. „Oslovili jsme stálou skupinu klientů, která se, jak doufáme, bude rozrůstat. Dokázali jsme pro aktivity spolku získat finanční podporu. Vybavili jsme, alespoň částečně, bezplatnou půjčovnu kompenzačních pomůcek. Nyní sháníme další finanční prostředky, abychom mohli spektrum pomůcek k zapůjčení rozšířit.  Také se nám podařilo získat partnery z řad laické i odborné veřejnosti, se kterými se můžeme rozvíjet. Můžeme pomáhat, radit, vést a inspirovat ty, jímž jsou naše služby určeny,“ uzavírá ředitelka spolu Osmička Věra Kosová.