Spolek Dobro-volně dává prostor dobrým skutkům

  •  

Za pomoci dobrovolníků pro seniory a osoby se zdravotním handicapem ze Štětska pořádají soutěže, venkovní turnaje nebo kreativní kroužky. Snaží se vytvořit silnou komunitu lidí, kteří se vzájemně podporují a předávají si své zkušenosti. „Chceme změnit zavedené životní priority společnosti. Věříme, že velké skutky se skládají z malých činů směrem k matičce Zemi, druhým lidem a sobě samým,“ říká zakladatelka spolku Dobro-volně Věra Andrtová.

Přiblížíte nám spolek Dobro-volně?

Spolek sdružující aktivní osoby jsme založili v roce 2018. A abychom štětským lidem více přiblížili a představili možnosti dobrovolnictví v praxi, začali jsme spolupracovat se zkušenějšími organizacemi jako je Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, a dále jsme se stali členy Rady dobrovolnických center Severozápad, Národní asociace dobrovolnictví a MAS Podřipska.

Čím se vlastně zabýváte?

Zřídili jsme bezpečné a důstojné místo pro setkávání osob – komunitní centrum Dobromysl. Založili jsme „Sousedskou zahradu u Domu s Chráněnými byty“, kde může zahradničit i člověk s pohybovým omezením. V zahradě pořádáme rodinná a přátelská setkání, brigády na úklid a údržbu. I zde pravidelně pořádáme pro seniory ze Štětska koncert nevidomého zpěváka Radka Žaluda. Tento projekt je jedinečný v tom, že spojuje tři sektory. Spolupracujeme my jako neziskovka, samospráva město Štětí a firma Mondi. My vše organizujeme a koordinujeme, místní papírna Mondi nám financuje občerstvení a program, poskytuje dobrovolníky a město nám naveze a připraví technické zázemí. Díky této spolupráci má každoročně až stovka seniorů krásný zážitek zcela zdarma a za přítomnosti milé obsluhy, která je k nezaplacení.

Zmiňovala jste komunitní centrum Dobromysl, tam se koná co?

V Dobromysli probíhají pravidelné aktivity jako je digitální vzdělávání, bingo, háčkování, oblíbený Čaj o páté, setkání u společenských her, vědomostní kvízy, terapie za použití metodiky barevných pastelek, čchi kung, besedy na téma člověk a příroda, setkání Mondi klubu důchodců a mnoho dalšího. Všechny kroužky vedou dobrovolníci a dobrovolnice. Přestože nás nejvíce navštěvují ženy v seniorském věku, tak ale na každé aktivitě je buď muž či osoba v mladém či středním věku, ať už v roli dobrovolníka či návštěvníka. Máme i dobrovolnice v seniorském věku, jedna nám pomáhá s úklidem a údržbou komunitního centra, a druhá seniorka vede za podpory mladší dobrovolnice kroužek vědomostních kvízů.

To je opravdu plno aktivit. Prozradíte, jaké další chystáte?

K těmto pravidelným aktivitám ještě chystáme akce k aktuálnímu období či tematickým dnům. Například 20. října ve večerních hodinách se městská tržnice, kde sídlí komunitní centrum Dobromysl, promění ve strašidelný dům s halloweenskou výzdobou, v listopadu vyhlásíme ke dni Laskovasti – Laskavce regionu Štětska. Letos je to první ročník, kde si naše široká veřejnost volí svého vítěze. Cenu osobně předá spisovatelka s laskavým srdcem Barbora Nesvadbová. V prosinci se ponoříme do vánoční atmosféry. Pro veliký úspěch z loňska pořídíme opět i letos vánoční stromek s dárky pro každého. Uvnitř tržnice, ale ve veřejné chodbě, instalujeme vánoční stromek, kam dáme i dárek. Dárek si může vzít kdokoli, ale musí tam zanechat jiný. Vloni si lidé dárky vyměnili každý den hned několikrát.

Kdyby měl někdo z našich čtenářů zájem se k vám připojit. Kam se může obrátit?

Máme webové stránky Dobro-volne.cz nebo na facebookovém profilu Dobro-volne či emailem na Dobro-volne@seznam.cz