Sestřičky z ACME pomohou s péčí o nemocného u vás doma

  •  

Domácí péče je v současné době velmi důležitou součástí. Podle jednatelky ústecké agentury domácí péče ACME Štěpánky Tomsové, která pomáhá stonat lidem doma už více než dvacet let, domácí zdravotní péče pomáhá klientům, kteří potřebují kvalifikovanou zdravotní péči, avšak jejich zdravotní stav nevyžaduje soustavnou lékařskou péči v lůžkovém zařízení.

„Předepisuje ji ošetřující lékař, praktický či specialista. Ten určí, jaké zdravotní výkony budou sestřičky poskytovat, jak často a jak dlouho,“ říká.

Předností léčení v domácím prostředí je psychická pohoda nemocného, která hraje důležitou roli při uzdravování. „Zdravotní sestry pracující v domácí péči vykonávají zdravotní výkony ve stejné kvalitě jako v nemocnicích,“ vysvětluje Štěpánka Tomsová a doplňuje, že na domácí péči má nárok opravdu každý.

„Pečujeme od dětí až po seniory. Hradí se z veřejného zdravotního pojištění. Máme uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, které působí na Ústecku,“ přibližuje.

Sestřičky z ACME se umí postarat o pacienty s nemocí covid – 19 i po prodělaném onemocnění. „Máme zkušenosti a nastavené zvýšené hygienické opatření, abychom zabránili dalšímu šíření infekce. Neděláme rozdíly, zda je klient pozitivní nebo ne. Jsme zdravotní sestry a naší povinností je péče o všechny nemocné,“ ujišťuje jednatelka ústecké agentury domácí péče.

Kromě domácí péče poskytují sestřičky z ACME i domácí hospicovou péči, která zahrnuje pomoc rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně, v domácím prostředí, v kruhu nejbližších. „Docházíme za klientem dle potřeby i nad rámec pracovní doby,“ uzavírá Štěpánka Tomsová.

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Telefon: 475 216 331