Seniorské ohlédnutí za létem v Lounech

  •  

Senioři již tradičně mají jen měsíc volno v létě a to v červenci. Srpen byl poklidný díky vysokým teplotám, přesto jsme byli vlakem v Bad Schandau, Super výlet za minimální peníze, díky výhodám, které pro seniory a nejen je, zajišťuje Ústecký kraj. Škoda, že mají malou publicitu. Jedná se o Síťové jednodenní jízdenky v našem kraji na veškerou dopravu a LABE- ELBE ve spolupráci se Saskem. Zde platí též výhoda po našem kraji až do Drážďan.

Dále jsme byli na týdenním relaxačně poznávacím pobytu v západním cípu Krušných Hor. Nejvíce nás v klubu zaujala beseda se slečnou Terezií Valentovou, která se přišla s námi podělit o zážitky z 10 týdenní Studentské charitativní stáže v Indii, v soukromém sirotčinci, kde místní děti učila nejen anglické komunikaci, ale i o Evropě a naší vlasti.

Završením je každoročně oslava Dne seniorů. Letos bylo vše hektické a mimořádné, neboť jsme na jaře oslavili 20. výročí klubu a nyní další sláva, spojená s volbou „Babičky roku Ústeckého kraje. Vše senioři zvládli, sice amatérsky, třeba s chybami, ale o to srdečněji. Opět bylo předáno šest Granátových srdcí za nezištnou pomoc v krizových situacích, které dostali nejen senioři, ale i ředitel Městské policie Louny Radek Baláž. Odměny byly pod záštitou poslance Michala Kučery, kterému děkujeme. Nechyběli mezi seniory ani další hosté jako Birgit Demmler z Zschopau, senátor Ivo Trešl i poslankyně – členka sociálního výboru PS Nina Nováková. Dále za Radu seniorů Ústeckého kraje Květa Čelišová předsedkyně se svojí zástupkyní Věrou Nechybovou, za Město Louny přišel pozdravit seniory místostarosta Pavel Csonka a pozvání přijala za sociální odbor Taťána Tkadlečková a další hosté. Všem děkujeme za přízeň a spolupráci.

Nesmíme zapomenout na účinkující MŠ speciální se svojí ředitelkou Zdenkou a taneční skupina Boubelky se svojí trenérkou Olgou. V neposlední řadě soutěžící babičky z Mostu, Děčína a Litoměřic. O další zábavu se postarala hudební skupina Šraml, která zahrála k tanci a poslechu. Děkujeme všem za finanční přispění a za reprezentativní pomoc. Všem, nejen seniorům, kteří se jakkoliv podíleli na super atmosféře svátečního odpoledne. Jedeme dál do konce roku.

Vilma Svobodová, Pomoc bližnímu senior klub, Louny