Senioři, zapište se na univerzitu třetího věku

  •  

Vzdělávat se dá v každém věku. Přijďte si rozšířit obzory a dozvědět se nové vědomosti. Těšit se můžete třeba na přednášky o daktyloskopii, kadaňských církevních památkách, tvůrčím psaní, józe a mnohém dalším.

Univerzitu třetího věku (U3V) pořádá Kulturní zařízení Kadaň ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Studium v zimním semestru se skládá ze dvou kurzů – Povinné předměty I, které se věnují především historickým tématům a Povinné předměty II., které spojují kulturu, vědu a společenskovědní témata.

Cena každého kurzu je 200 Kč. Zápis proběhne 2. září od 15 hodin v salonku na Střelnici. Více informací je k dispozici u Jany Čechové na e-mailu cechova@kultura-kadan.cz či na tel. 474 334 483.