Senioři žádají rychlejší očkování. Ideálně u praktických lékařů

  •  

Koronavirová opatření zasáhla i činnost rady seniorů. „Je to pro nás zcela nová situace a přes rok jsou i jednání krajské rady seniorů výhradně telefonická a internetová. Také Sjezd seniorů 7. května, jehož hlavní prioritou je i nadále prosazování důstojného života všech seniorů, bude jen on-line,“ říká místopředsedkyně krajské rady seniorů Květoslava Čelišová.

Jak senioři bojují s pandemií, která trvá už více než rok?

Složitě. Rada seniorů shromažďuje poznatky o tom, jak funguje spolupráce s obecními, městskými úřady a krajským úřadem v případě registrace, očkování, zajištění základních potřeb pro osaměle žijící seniory v pandemii. Informace o podpoře nejrůznějších neziskovek. A v některých městech to dobře funguje. Většina seniorů se snaží dlouhé období pandemie brát rozumně, všem ale chybí společné aktivity, setkávání se. Složitější je situace v domovech pro seniory, kde dlouhou dobu chyběl seniorům kontakt s rodinou, dětmi, vnoučaty. Senioři mají mnohem častěji psychické problémy, které se však často stydí vyslovit.

Proč?

Jsme jiná generace. Jsme zvyklí se spoléhat sami na sebe a nežádat o pomoc stát, město nebo volat na help linky. Spousta seniorů navíc ani neví, že existuje spousta sociálních dávek na živobytí, na bydlení a podobně. Nemluvě o tom, že pandemie odhalila i další problém. Spousta činností se přesunula na internet, ale ten většina seniorů nemá a neumí s ním pracovat. Příkladem byla registrace a rezervace očkování, která se odehrává na internetu. Mluví se o takzvaných covid pasech formou QR kódů. Ale co senioři, kteří nemají chytrý telefon? Nedostanou se do restaurací, kaváren, na koncerty… V Seniorských listech pravidelně zveřejňujeme kontakty na linky pomoci, senioři se nesmí stydět je využít.

Jak rada seniorů vnímá rychlost očkování?

Rady seniorů spolupracují s městy při informovanosti o očkováních, o umístění očkovacích center, při pomoci s registrací. Například v Ústí nad Labem je dobrá spolupráce s náměstkem primátora Tomášem Vlachem, který radu seniorů každý týden informuje. Je dobře, že vznikl třeba mobilní očkovací tým, který vyjíždí za seniory domů, rozhodně ale nejsme spokojeni s rychlostí očkování a hlavně se stálým nedostatkem vakcín v našem kraji. Ideální pro seniorskou populaci by bylo očkování u praktických lékařů.

Jaká je spolupráce rady seniorů s novým vedením Ústeckého kraje?

Rada kraje odsouhlasila příspěvek na činnost krajské rady seniorů, za který děkujeme. Bohužel nemáme ještě jistotu celoročního vydávání Seniorských listů, na které více než sedm let Ústecký kraj přispíval. Dosáhli jsme alespoň částečné podpory, abychom mohli vydat první skromnější číslo. Ale budeme dál žádat pomoc při vydávání Seniorských listů, které obzvlášť teď v době pandemie byly jediným pojítkem osamělých seniorů s okolním „světem“. Stále nám volají senioři, kdy vyjde další číslo…

Plánujete z loňska odložené mezinárodní hry seniorů?

Kvůli pandemii koronaviru jsme Mezinárodní sportovní hry loni neuspořádali. Je pro nás pocta, že se tyto hry konají poprvé na území našeho regionu. Proběhnout by se měly 24. září v Mostě.