Senioři si arteterapii užívají

  •  

U Nových lázní v Teplicích opět proběhla dopolední arteterapie s uměleckým malířem panem Pavlem Lakomým. Naši klienti mají tuto kresbu pastelem velice v oblibě a s tímto umělcem pravidelně spolupracujeme již několik let. Po domluvě „výuka“ probíhá jednou za měsíc, pan Lakomý vždy připraví obrázek na dané téma, období a klienti pod jeho vedením vždy vytvoří krásná díla. Větší část v roce je arteterapie financována z neinvestiční dotace poskytnuté Statutárním městem Teplice, za což moc děkujeme.

Pavla Kutarnia, PDSS U Nových lázní Teplice