Senioři, pozor na domácí násilí

 •  

Jedním ze závažných problémů, o kterých se moc nemluví, je domácí násilí. Ve většině případů jsou to ženy, asi to mnohé překvapí, ale nemalou skupinu tvoří i muži.

Alarmující je skutečnost, že podle posledních statistických údajů  zažil  nějakou  z forem domácího násilí každý pátý senior ve věku nad šedesát let. Bohužel  těchto  případů  přibývá.  Smutné na této skutečnosti je to, že toto se děje mezi osobami  žijícími  ve  společné domácnosti. Seniory nejčastěji týrají rodinní příslušníci. Domácího násilí se často dopouštějí osoby, které z různých důvodů nejsou v životě úspěšné nebo jsou závislé na alkoholu či jiných látkách.

Domácí násilí se děje téměř výhradně dlouhodobě, opakovaně a skrytě. Většina seniorů se stydí sobě i okolí přiznat, že ti nejbližší se k nim takto chovají,  a raději  to  před  okolím skrývají.

Senioři by měli hledat podporu a pomoc ve svém nejbližším okolí. Důležitý je kontakt s  ostatními členy rodiny, přáteli, ale také sousedy. Všechny tyto osoby by k takovému jednání  neměly  být  lhostejné a  měly  by  nabídnout  pomoc v  nouzi. Dále se lze obrátit na linky důvěry, intervenční centra, na městský či obecní úřad, některou z organizací zabývajících se pomocí seniorům.

Týrání má několik forem od toho nejhoršího, což je napadání fyzické. Ve většině případů se jedná o týrání psychické a  citové, urážky, nadávky, stálé  kritizování,  a v  neposlední řadě vydírání ekonomické. Dalším projevem je zanedbávání – opomíjí se potřeby seniora,  není  mu  poskytována potřebná pomoc, odpírá se mu péče, v nejednom případě odpírání jídla, pití.

U   seniorů  nelze  hovořit pouze o problému „domácího násilí“, existuje i tzv. „ústavní násilí“ – institucionalizované, odehrávající se např. v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných  a domovech  důchodců,  domovech  s pečovatelskou  službou.  Násilí  se  na seniorech  nejčastěji  dopouští  pracovníci  zdravotní  nebo sociální služby, lékaři, dobrovolní pečovatelé. V těchto případech to zahrnuje bezdůvodné omezování osobní svobody, přivazování,  odpírání  jídla a  pití, zdůrazňování nadbytečnosti,  ignorování  požadavků apod.

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte, nebojte se říci o podporu.  Obraťte se na intervenční centrum, svěřte se lidem ve vašem okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry.

Život 90 – senior telefon/800 157 157/nonstop

Spirála (Ústí nad Labem)/475 603 390/nonstop

Linka duševní tísně (Most)/476 701 444/nonstop

 

1 komentář z Senioři, pozor na domácí násilí

 1. Žena 65 let poskytla svému synovi přístřeší jelikož nemá kam jít ,ale ze strany syna má jen samé výhrůžky,ponižování, sprosté nadávky začla chodit kvůli tomu k psychiatricce ta jí dává léky a trpí Středně těžkou depresi.Chtela bych se zeptat co dělat aby se její syn od ní odstěhoval a ona žila svůj poklidný život.Dekuji

  • Kromě zveřejněných kontaktů, lze se obrátit na pomoc na následující organizace:

   DONA, tel.: 251 511 313
   Senior telefon, tel.: 800 157 157
   V případě ohrožení je také možno volat Policii ČR (na lince 158), nebo městskou policii (na lince 156)

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*