Senioři posílají obrovské díky dalším úžasným dárcům

  •  

Chtěla bych upozornit na dobrý skutek paní Kláry Ryskové, která i před lety na naše seniory podobným způsobem myslela.

Letos na přelomu měsíce října a listopadu nás paní Klára Rysková oslovila, že by ráda společně se svojí rodinou, přáteli a skauty z oddílu Stopa zpříjemnili a zpestřili předvánoční čas našich seniorů i za cenu toho, že bohužel kvůli Covidu-19 a zákazu návštěv nebudou moci dárečky osobně předat a popřát klientům. Požádala nás o tipy na dárečky. Nakonec nás příjemně zaskočila tím, že se rozhodla zrealizovat úplně všechno, co jsme napsali a nebylo toho rozhodně málo. Mezi náměty patřilo: upečení tradičních vánočních perníčků, upečení domácího cukroví různého druhu, vyrobení vánočních přáníček, pořízení fólií na okna s vánočním motivem, zakoupení stolní hry Člověče, nezlob se a karty na hru prší. A to vše (kromě her) vynásobeno 101x.

Na zrealizování těchto přání bylo potřeba několik týdnů času, ve kterých to pro všechny, kteří se na splnění přání podíleli, bylo namáhavé organizačně, fyzicky i finančně, ale výsledek stál za to. Na konci listopadu, kdy paní Rysková se svou kamarádkou přijely předat zástupcům střediska všechny dárky, jsme byli sami překvapeni, jaké velké množství krabic přivezly.

Vše bylo zároveň i nádherně a vkusně zabaleno, ozdobeno. Veškerá práce se ale vyplatila a při individuálním obdarování klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (dárky předávali kvůli zákazu návštěv zaměstnanci oddělení sociálně terapeutického), byli senioři velice šťastni za krásné, milé a chutné dárečky.

Balíčky jim vykouzlily úsměv na tváři, přáníčka si hned vystavili a kladli nám na srdce, ať určitě dárcům poděkujeme.  Tímto bych tedy ráda poděkovala především paní Kláře Ryskové a její celé rodině za prvotní nápad a celou realizaci a práci s tím spojenou. Manželům Odvárkovým za zakoupení okenních fólií s vánoční tématikou a za pomoc při zdobení perníčků. Všem rodinným kamarádům paní Ryskové za upečení cukroví, skautům z oddílu Stopa za vánoční přáníčka a cukroví. Zároveň přejeme všem dárcům krásné prožití svátků vánočních.

Dita Hornová, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Děčín