Senioři oslavili svůj den v ústeckém divadle

  •  

Krajský den seniorů v ústeckém Severočeském divadle v Ústí nad Labem se opravdu vydařil. Přítomné seniory přivítala předsedkyně Krajské rady seniorů Ústeckého kraje Květoslava Čelišová, která všem popřála pevné zdraví a krásné oslavy svátku seniorů.

U příležitosti svátku dříve narozených došlo i na předávání ocenění. Z rukou předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenky Desatové převzali pamětní listy Květoslava Čelišová, Věra Nechybová, Jiří Dospěl, Jaroslava Rucká a Václav Hieke. Pamětní plaketu pak obdržela Vilemína Svobodová. „Mezinárodní den seniorů vnímáme jako příležitost ukázat, že starší generace je ta, která tady něco dokázala., po které tu něco zůstává a že si zaslouží úctu této společnosti,“ řekla Lenka Desatová.

Krajská rada seniorů ocenila také úspěšné sportovce, kteří region reprezentovali na Mezinárodních sportovních hrách v Ostravě. Tam tým z Ústeckého kraje ve složení Karel Lenc, Jiří Kaňka, Jaroslav Soukup, Slavomíra Čejková, Jana Berková a Eva Rendlová skončil těsně za stupni vítězů na čtvrtém místě. Nezapomnělo se i na pilné organizátory Krajských sportovních her v mosteckých Velebudicích. Oceněni byli Jaroslava Rucká, Václav Šulc, Iva Francová a Jaroslav Soukup. „Rada seniorů Ústeckého zastupuje všechny organizace a aktivní kluby v našem kraji a zároveň jim pomáháme v jejich činnosti. Ať už podporou, poradenstvím nebo i prezentací jejich aktivit,“ řekla Věra Nechybová a dodala, že akcí je během roku nepřeberné množství. Slavnostním podvečerem provázela Eliška Tunková.

Slavnostní den pak senioři z celého kraje završili zhlédnutím představení Severočeského divadla Mam’zelle Nitouche. Nejhranější dílo pařížské operety. Pro starší generaci je dílo spjato s představou vynikajícího představitele dvojrole šantánového skladatele Floridora a klášterního varhaníka Célestina Oldřicha Nového. Dvojí život člověka, pohybujícího se v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací postavených na kontrastu obou prostředí.