Sbírka pro Azylový dům v Oseku

  •  

Český červený kříž Duchcov  se  před Vánocemi 2021  opět zapojil  do akce místní Základní školy J. Pešaty na pomoc Azylovému domu v Oseku „ Rodina  v tísni“. Ve své klubovně  V Domkách 5 uskutečnil 30. listopadu sbírku  dětského oblečení, hraček, knížek, mikuláškých balíčků, deskových her a potravin pro maminky.  Jednalo se o osm rodin s dvanácti dětmi.

Přispívaly jak členky  červeného kříže, tak i  obyvatelky Duchcova, které si přečetly  plakát  o této akci.  Odvoz autem do Oseku zařídila  1. prosince  ředitelka  ZŠ J. Pešaty Veronika Prchalová  a všechny  dárky společně s předsedkyní Českého červeného kříže Duchcov  odevzdaly.

Marie Polívková, Český červený kříž Duchcov