Sbírka odstartovala. Rozsviťme hvězdu pro hospic

ilustr. foto
  •  

Finanční sbírka na podporu hospice  odstartovala  20.  listopadu a potrvá do konce roku. Sbírka je určena především individuálním dárcům, zapojit se však  mohou  také  školní  nebo pracovní  kolektivy  či  firmy. Princip  sbírky  spočívá  především v     on-line dárcovství. Je to moderní,  jednoduchý  a rychlý způsob  darování  prostřednictvím  portálu  Darujme.cz.  Za účelem sbírky jsou zřízeny speciální  darovací  webové  stránky  www.hvezda.prohospic.cz.

Zde  si  mohou  jejich  návštěvníci  jednoduše  vybrat  hvězdu s  částkou, která je pro ně přijatelná  a zároveň  představuje jednu z mnoha každodenních potřeb pacientů – např. léčbu bolesti,  prostředky  na  hojení ran nebo návštěvu paliativního týmu v domácím prostředí. Na darovací stránky se dostanete i  ze svého mobilu. Pokud chtějí lidé přispět běžným převodem prostředků na účet hospice, je to také možné – a to na č. ú. 1002334359/0800,  variabilní symbol 10.

Všechny příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici. Během prvních deseti dnů od vyhlášení sbírky již přispělo přes 100 dárců celkovou částkou 140 000   Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme! Celkově bychom rádi vybrali alespoň 300 000 korun. Proto budeme rádi, když se ke sbírce připojí i další veřejnost. Není potřeba velkých částek, i malý dar je  projevem  solidarity  a štědrosti.

Hospic,  a to  především jeho  mobilní  část  –  tedy  Domácí hospic je stále závislý na pomoci a podpoře dárců, neboť zdaleka ne všechny služby, které poskytuje, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Díky dárcům můžeme poskytovat péči komplexně, v plné šíři a  kvalitě  a zároveň  jsou  naše služby dostupné všem, kdo je potřebují.  Služby  domácího hospice poskytujeme klientům zdarma.

Zuzana Legnerová, Hospic sv. Štěpána