S fyzioterapeutem můžete rehabilitovat doma

  •  

Vedle  domácí  zdravotní péče,  hospicové  péče  a neveřejné  dopravy  nabízí  ústecká agentura  domácí  péče  ACME také rehabilitační péči v domácím prostředí. Podle jednatelky  ACME  Štěpánky  Tomsové je domácí rehabilitace vhodná pro  pacienty  všech  věkových kategorií,  kteří  vyžadují  krátkodobou pomoc v době rekonvalescence po akutních operačních výkonech nebo úrazech.

Jak přesně domácí rehabilitace probíhá?

Za  klientem  domů  dochází  kvalifikovaný  fyzioterapeut. Cvičení probíhá podle stanoveného plánu, který se řídí podle doporučení ošetřujícího lékaře.

Veškerá péče je zcela individuální,  s ohledem  na  konkrétní požadavky každého klienta.

Pro koho je domácí rehabilitace vhodná?

Je vhodná pro pacienty každého  věku,  kteří  se  zotavují po operacích. Hlavním přínosem  rehabilitace  v domácím prostředí  je  zpomalení  ztráty funkčních  schopností  klienta, udržení jeho soběstačnosti a  prevence imobilizačního syndromu, který vzniká při dlouhodobém omezení pohybu. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého je pečováno v jeho domácím prostředí, se doba zotavení výrazně  zkracuje  a chronicky nemocní se lépe vyrovnávají se svým handicapem a lépe přijímají svoji životní situaci.

Co vše patří do domácí zdravotní péče, kterou poskytujete?

Především  odborné  služby  zkušených  ošetřovatelek. Aplikují  inzulín  a současně učí diabetiky, aby tento krok časem  zvládali  sami.  Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové  vředy,  převazy  jakýchkoli stomií, jinak řečeno různých vývodů z těla. Důležitá je celková péče o dlouhodobě nemocného  a poučení  rodiny, jak se o svého blízkého člena starat včetně psychického povzbuzení.  Zanedbatelná  rozhodně není péče o umírající. Jsme schopni zajistit návštěvu  a    vyšetření  klienta  paliativním  lékařem  v domácím prostředí.

KONTAKT
ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
tel.: 475 216 331, 475 216 582
mobil: 775 261 110, 774 410 717

1 komentář u S fyzioterapeutem můžete rehabilitovat doma

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*