Řidiči senioři nebourají často, ale následky jsou závažnější

  •  

Řidiči v seniorském věku jsou zkušení, bourají proti jiným věkovým skupinám nejméně, ale na druhou stranu ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že následky jejich nehod jsou závažnější.

Senioři-řidiči by si měli být vědomi toho, že každé zaváhání, opoždění reakce nebo delší přemýšlení může vést k dopravní nehodě. Starší řidiči si často neuvědomují, že se stávají rizikovým faktorem. Neumějí se například přizpůsobit tempu a hustotě provozu, některým dělá problémy rychle reagovat na aktuální dopravní situaci.

„Vznikají tak nebezpečné situace, protože nedočkavci za nimi následně předjíždějí na nepřehledných a nebezpečných místech a jejich neodpovědné počínání často končí dopravní nehodou. Bohužel, mladší řidiči na způsob jízdy seniorů často reagují blikáním nebo houkáním. Znervózní je tím, a oni začnou dělat další zbytečné chyby,“ vysvětlil dopravní expert Jan Pechout.

Řada seniorů si podle dopravního experta nechce skutečný stav připustit. „Bohužel jsou to záležitosti, kde se projevuje takzvaný plíživý efekt. Když si zlomíte nohu, je změna rychlá a bolestivá, a proto ji vnímáte. Zhoršování zraku, prodlužování reakční doby nebo omezení hybnosti ale nikoli,“ doplnil.

Po loňské pauze způsobené pandemií koronaviru znovu začal projekt Jedu s dobou. Ten řidičům nad 65 let umožňuje absolvovat kurz, kde si vyzkouší zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládání smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností. Nejbližšími termíny kurzů na výcvikových plochách mosteckého polygonu jsou 18. července a 22. srpna. Registraci najdete www.jedusdobou.cz.