První psychiatrický stacionář v Česku vznikl v Litoměřicích

  •  

Denní stacionář pro klienty trpícími chronickým duševním onemocněním nově otevřeli v Litoměřicích. Jde o zcela unikátní zařízení v celé České republice a bude sloužit psychiatrickým pacientům nad 65 let.

„Stacionář je otevřená skupina, která přijímá klienty průběžně na dobu až tří měsíců. Slouží k odlehčení pečujících, dále slouží pacientům propuštěným z hospitalizace, kteří potřebují zavést denní režim, který by vyhovoval pečujícím osobám i pacientům samotným. Poslední skupinou jsou pacienti s akutní progresí onemocnění, která ještě nepotřebuje hospitalizaci,“ vysvětluje Aneta Tínková z centra.

V litoměřickém stacionáři se pacientům budou kromě zdravotních sester se specializací na psychiatrii věnovat i aktivizační pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ergoterapeuti a  samozřejmě geriatr, psychiatr a klinický psycholog.

Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko nabízí také setkávání pečujících rodin, na nichž si můžou vyměňovat zkušenosti a názory, a je určeno klientům z okresu Litoměřice. Bližší informace zájemci získají na e-mailu: info@spc-slunicko.cz nebo telefonu 601 526 425.