Proti chřipce i covidu se lze očkovat zároveň

Foto: teplice.cz
  •  

Chřipka, kterou potlačila pandemie koronaviru, by mohla letos udeřit razantněji. Lékaři ale černé scénáře nevykreslují, zatím. Přesto nabádají k očkování. Podle hlavní hygieničky Krajské zdravotní Dany Vaculíkové by se měli očkovat rizikové skupiny, jak proti covidu, tak i proti chřipce.

Začíná chřipková sezona. Existuje hrozba, že by mohla letos nemoc udeřit silněji?

Ano v letošním roce očekáváme nárůst onemocnění chřipkou, i když, vlastně se jen pravděpodobně vrátíme na původní čísla z předcovidových let. Přísná protiepidemická opatření na covid 19 nám v tomto směru pomáhala, jak se říká, držet i chřipku na uzdě.

Co se stane, když člověk s chřipkou onemocní zároveň covidem?

Tato kombinace obou onemocnění není pro nás nikterak raritní. V předchozích letech jsme se setkávali i s kombinací těchto onemocnění. Kombinace respiračních onemocnění a covidu 19 byla v loňském roce často patrná u dětí. Klinicky pak pacient přichází s příznaky chřipky i covidu 19 zároveň, což u rizikových pacientů v některých případech značí velmi závažný stav. Dnes ovšem již máme k dispozici efektivní diagnostiku na tato onemocnění. Přístup k nejnovějším antivirotikům typu Paxlovid a jiným nám umožňuje velmi rychle na onemocnění reagovat a s velmi dobrými výsledky pak léčit.

V současné době se stále očkuje proti covidu-19, zároveň je vhodná doba na očkování proti chřipce. Doporučovala byste ho? Všem nebo jen takzvaně rizikovým skupinám?

Pro ohrožené skupiny je očkování proti chřipce neoddiskutovatelným minimem, v tom se snad všichni shodneme. Očkování bych také doporučila všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. No a v odlehčené rovině… Ten, kdo si prodělal chřipku, ne podzimní virózku, ale opravdickou, diagnostikovanou chřipku, ten moje doporučení nepotřebuje, protože již je očkován.

Co posilující dávka proti covidu? Komu byste ji doporučila?

Budu se pravděpodobně opakovat. Posilující dávky očkování bych doporučila všem, kteří jsou rizikovou skupinou, všem, kteří pracují v místech, kde dochází ke zvýšené expozici viru a všem, kteří svým očkováním ochrání ohrožené skupiny obyvatel.

Očkuje se v nemocnicích Krajské zdravotní i novou, upravenou variantou vakcíny, která by měla lépe reagovat i na omikron?

Ano, všechna očkovací místa Krajské zdravotní již několik týdnů disponují čili očkují nejnovějším typem vakcín proti omikronu.

Co říkáte na variantu nechat si naočkovat vakcínu proti chřipce a covidu zároveň?

Říkám – směle do toho. Je ovšem potřeba myslet na to, že si po očkování připravím domácí klidový režim! Někdo ovšem neví, že to znamená, že večer nejdu na tenis, ale dám si teplý čaj, uložím se na gauč a budu odpočívat u příjemného filmu. Pokud to ale někomu připadá příliš razantní, ty dva vpichy najednou, každý do jiné paže samozřejmě, tak jistě není problém očkování rozdělit a s odstupem 14 dní si klidový režim po očkování zopakovat.

Naočkují nás proti chřipce i na očkovacích místech?

Tuto možnost mají bohužel pouze ordinace praktických lékařů. Očkovací místa Krajské zdravotní mají pro klienty k dispozici jen vakcíny proti covidu. Takže pokud si klient přeje dva vpichy najednou, jak jsem uvedla výše, tak musí navštívit svého praktického lékaře.