Pro republiku pokora, úcta, čest

Foto: Marie Němečková
  •  

Přišli jsme na koncert do Beuronské kaple, která je důstojným, kultivovaným místem pro kulturní a společenská setkávání. Kaple byla plničká lidí, kteří přišli na Koncert pro republiku. Nastoupil ženský sbor Soulady. Ženy, které přišly se srdcem otevřeným, upřímností v duši i ve tvářích. Zpěv byl laskavý, plný pohody. Vystřídal je dětský sbor Poupata. Bezprostřední a čisté mládí, naše krásná budoucnost. Závěr koncertu společně nádherně zpívaly oba sbory. Společný zpěv se stal mimořádným prožitkem pro všechny, kdo přišli sdílet s ostatními lásku k lidem, k domovu, vlasti.

Nechyběla Modlitba pro Martu, ale i lidovka Ach synku nebo hymna Kde domov můj. S upřímností, srdce otevřené sounáležitosti a lásce, s níž člověk podá ruku člověku. Celý sál, naprosto všichni lidé s úctou, pokorou a hrdostí vzdali hold své vlasti, svému domovu. Senzační senioři děkují za pozvání na krásný koncert, je to pro nás čest.

Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice