Příspěvky pro seniory: poradí vám na radnicích a úřadech práce

  •  

Populace v Ústeckém kraji stárne. Zatímco v roce 1991 byl průměrný  věk  obyvatel  kraje 35,5 roku, vloni to už bylo 41,6   roku. A přibývá i seniorů. Podle  předpokladu  Českého statistického  úřadu  bude  mít Ústecký kraj v roce 2050 o desetinu méně obyvatel a podíl lidí ve věku 65 a více let na celkové populaci kraje vzroste na téměř třetinu. Senioři mají nárok na spoustu sociálních dávek, ale ne všichni o nich vědí.

„Komplexní systém sociálních dávek  zajišťují  úřady  práce,“ říká  vedoucí  sociálního  odboru  Ústeckého  kraje  Petra Lafková.

Jaké dávky jsou určené pro seniory?

Například  dávky  pro  osoby se zdravotním pojištěním, kam spadají i senioři. Je to příspěvek  na  mobilitu,  kde  měsíční vyplácená dávka do konce roku 2017 činí 400 korun a  od ledna 2018 pak 550 Kč. Pak je to příspěvek na zvláštní pomůcku, což je například příspěvek  na  pořízení  motorového  vozidla  nebo  speciálního zádržního systému. Další je průkaz osoby se zdravotním postižením – jsou tři typy průkazů – TP, ZTP a ZTP/P. Ještě mají nárok na státní sociální  podporu,  kde  pro  seniory připadá v úvahu pouze dávka příspěvku na bydlení. Tu mohou ale využít jen senioři, kteří bydlí v    bytě nebo v rodinném domě, pokud nemají dostatečný příjem.

Existují ale i dávky na bydlení…

Existuje  systém  dávek  pomoci v hmotné nouzi. Pro seniory, kteří žijí v domácnosti, může  připadat  v úvahu  příspěvek na živobytí, pokud by jejich důchod byl nižší, než je životní minimum. A doplatek na  bydlení.  Tyto  dvě  dávky mohou  být  poskytovány  i do pobytové služby, pokud senior nemá žádný příjem. Nově je od 1. 6. 2017 ukotveno v zákoně o    pomoci v hmotné nouzi,  že příjemci dávky, kteří pobírají  dávku  déle  jak  6  měsíců v  posledních 12 měsících, bude dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude  vyplaceno  poukázkami opravňujících k nákupu zboží  ve stanovené hodnotě – poprvé od prosince 2017.

Toto nové opatření znamená, že poprvé bude příjemcům příspěvku na živobytí,  kteří  jej  pobírají  od července t.r. nebo dříve, vyplacen tento příspěvek v prosinci t.r. částečně formou typizovaných poukázek, v podílů 35 % až  65  %  z celé  výše  dávky. Toto  nové  ustanovení  se  dotkne všech příjemců příspěvku  na  živobytí  bez  výjimky. Také senioři mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc.

Jedná  se  o dávky  pro  osoby v  hmotné nouzi, a může to být spojené na jednorázový výdaj s  pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Když by si třeba potřebovali koupit ledničku.

Dá se nějak rozškatulkovat, kteří senioři o jednotlivé dávky mohou žádat?

Dávky jsou odvislé od příjmu seniora. Jen v případě pobytové služby rozhoduje také věk.  Pokud  jakýkoli  občan v  Ústeckém kraji dosáhne věku 65 let, může žádat o zařazení do  domova  pro  seniory.  Ale rozhodující je i potřebnost klienta. Určitě by si neměli žádat občané, kteří jsou soběstační. Pobytová služba je pro osoby, které  potřebují  a vyžadují  jinou pomoc. Vždy preferujeme pobyt  seniora  v přirozeném prostředí s využitím třeba pečovatelské služby, která bude docházet  k němu  domů,  nakoupí  mu.  Anebo  pomůže rodina.

A co když na pečovatelskou službu nemá peníze?

Může  požádat  o příspěvek na péči. Tam se posuzuje zdravotní schopnost a způsobilost klienta.  Tento  příspěvek  se přiznává  ve  čtyřech  stupních a  v  tom  nejvyšším  čtvrtém stupni je to 13 200 korun. Ale to už jsou lidé, kteří jsou odkázáni 24 hodin na péči jiného člověka.  Tento příspěvek není vázán na věk, ale na zdravotní stav a  schopnost klienta se o sebe postarat.  Posuzuje  se  deset kritérií jako například příprava  jídla,  oblékání,  doprava, sebeobslužnost…

Pokud senioři chtějí žádat o některou z těchto dávek, kam se mají obrátit?

Na  úřady  práce.  Pobočky jsou v celém Ústeckém kraji. Tam jim rovněž poradí a vysvětlí  a stejně  tak  v obcích s  rozšířenou působností a na pověřených obecních úřadech mají sociální odbory, úsek sociální práce a sociální pracovnici. Takových míst je v Ústeckém kraji třicet.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*