Pozvání do Mostu na Den otevřených dveří

  •  

Městská správa sociálních služeb v Mostě zve všechny zájemce na Den otevřených dveří ve svých jednotlivých zařízeních. Ten se koná 9. října od 9:00 do 15:00 hodin. Podrobný program naleznete níže.

Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most

9:00 –10:00 hodin – skupinové kondiční cvičení–2. patro, malý sál

9:00 –11:00 hodin – Domov se zvláštním režimem–8. patro, klubovna

9.00 –11:00 hodin – klub ručních prací–3. patro, klubovna

12:30 –15:00 hodin – klub kavárnička–2. patro, malý sál

12:30 –15:00 hodin – klub pletení z pedigu–2. patro, malý sál

13:00 –15:00 hodin – Domov se zvláštním režimem –keramickádílna –7. patro

Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, Most

9:30 hodin – skupinové cvičení a paměťové hrátky

13:00 hodin – odpolední klub, pletení košíků, celodenní výstava ergovýrobků ve vstupní hale

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most

9:00 –10:30 hodin– tvořivá dílna –místnost ergoterapie –přízemí

9:00 –15:00 hodin – prezentace fotografií z akcí –chodba v přízemí, prohlídka zařízení

12:00 –12:30 hodin – polední přestávka

Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, Most

9:00 –10:00 hodin – cvičení se seniory

10:00 –11:00 hodin – trénink mažoretek

9:00 –11:00 hodin – prodej keramických výrobků ve vestibulu zařízení

13:00 –15:00 hodin – ukázka prací v keramické dílně

během celého dne – promítání fotek ve společenské místnosti, prohlídka společných prostor, bytových jednotek a zahrady zařízení

Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, Most

prohlídka zařízení, ergodílna s prezentací výrobků obyvatelů, tělocvična, klubovny, jídelna, kuchyň, v případě volného bytu možnost jeho prohlídky, prohlídka zahrady, altánu, záhonků s květinami, zasazeného červeného javoru, cvičícího stroje, seznámení se sociální službou, pečovatelská služba, prezentace fotografií z celoročních akcí

Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, Most

9:00 –11:00 hodin – ukázka prací v keramické dílně spojená s výstavou výrobků

během celého dne – promítání fotek ve společenské místnosti, prohlídka společných prostor, bytových jednotek a zahrady zařízení

Denní dětský rehabilitační stacionář, Středisko denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most

-možnost prohlídky zařízení včetně ukázky individuální práce s dítětem, prezentace poskytované sociální služby, prezentace fotografií z celoročních aktivit

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404, Most

9:00 –9:45 hodin– muzikoterapie

10:15 –11:15 – keramika

(V odpoledních hodinách nebudou přítomní uživatelé, proto není uveden program.)

Pečovatelská služba, ul. Komořanská 818, Most

– prohlídka prostor pečovatelské služby, jednací kancelář, poskytnutí informací o pečovatelské službě ústně i formou propagačního materiálu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská 818, Most

-prohlídka zařízení, konzultovny, relaxační místnost, seznámení se sociální službou, odborné sociální poradenství, v případě zájmu seznámení s používanými technikami při práci s uživateli sociální služby

K dispozici budou žádosti do zařízení a propagační materiál.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*