Pokud jste uhradili poplatek za svého pejska, dojděte si na magistrát pro 100 sáčků na psí exkrementy

  •  

Město Teplice se v rámci prevence znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy rozhodlo, že bude držitelům pejsků po zaplacení místního poplatku vydávat zdarma 100 ks sáčků na likvidaci psích exkrementů.

Cílem je tak mj. motivovat držitele, aby nezapomínali po svých pejscích uklízet. Neuklizené exkrementy nejen znečišťují životní prostředí a narušují vzhled obce, ale v neposlední řadě jsou potravou pro potkany, zdrojem infekcí pro občany, zejména pak malé děti, a rovněž pro samotné pejsky jiných majitelů. Pevně věříme, že dostane-li držitel pejska tzv. „první impuls“, bude pak už i nadále odpovědně přistupovat k úklidu po svém pejskovi a pomáhat tak zlepšovat životní prostředí v našem městě.

V Teplicích bylo za rok 2016 evidováno bezmála 4.000 pejsků. Pokud každý držitel pejska neuklidí „jen 1 x denně“, můžeme si spočítat, jakou geometrickou řadou „znečištění narůstá“….

V roce 2016 bylo na poplatcích za psy vybráno cca 720.000,- Kč. Za úklid psích exkrementů na veřejné zeleni, který je prováděn technikou (čtyřkolka s vysavačem), je ročně, za období od 15/03 do 15/11, vynaloženo cca 860.000,- Kč. Úklid je ve smluvním období prováděn na všech veřejně přístupných prostranstvích městské zeleně (180 hektarů), a to na základě schváleného harmonogramu: v centru města 1 x týdně, na sídlištních plochách 1 x za 14 dní. Úklid psích exkrementů ze zpevněných ploch (zejména chodníků a některých komunikací) je prováděn a hrazen v rámci zimní údržby komunikací a letního čištění komunikací.

Pokud po pejskovi ten, který jej venčí, neuklidí, dopouští se přestupku podle ustanovení § 47 odst. (1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a bude-li přistižen, může mu být za znečištění veřejného prostranství  uložena pokuta do výše 20.000,- Kč.

Přes veškerou snahu města eliminovat tento druh znečištění veřejného prostranství se bohužel setkáváme s minimálním efektem. Je potřeba změnit přístup některých spoluobčanů – s touto změnou však musí začít každý u sebe, na to jsou veškerá nařízení krátká…

Informace:

Držitelé pejsků, kteří místní poplatek na rok 2017 již zaplatili, si mohou sáčky na psí exkrementy od 01/06/2017 vyzvednout na Magistrátu města Teplice, nám. Svobody 2 – v informační kanceláři (přízemí), a to v níže uvedených úředních hodinách.

Držitelé pejsků, kteří budou místní poplatek v souladu s Vyhláškou teprve platit, obdrží od 01/06/2017 sáčky automaticky při platbě na Magistrátu města Teplice, nám. Svobody 2 – v informační kanceláři (přízemí), a to v níže uvedených úředních hodinách.

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

V pátek je pokladna otevřena pouze do 12:00