Podpora pro lidi ve finanční tísni

  •  

Lidé, kteří se dostali do finanční tísně a nemají dost peněz na jídlo, oblečení nebo bydlení, si mohou požádat o příspěvky. Stačí k tomu dojít na úřad práce ve vašem městě. Měli byste s sebou přinést doklady, které dokazují vaše příjmy a výdaje, například za bydlení. Úředníci vám poradí s vyplněním žádosti a vysvětlí, jak dál postupovat.

Příspěvek na živobytí

O ten může žádat člověk, který nemá dostatek příjmů na pořízení stravy, ošacení, obuvi nebo základních hygienických potřeb.

Doplatek na bydlení

Může o něj požádat každý, kdo nemá dostatek příjmů na bydlení v bytě, nebytovém prostoru nebo na ubytovně.

Mimořádná okamžitá pomoc

O tuto podporu může žádat člověk, pokud mu hrozí újma na zdraví a má nižší příjmy, než je částka existenčního minima, která činí 2 490 Kč. Příspěvek je poskytovaný při vážné mimořádné události, jako je živelní pohroma, požár, na nezbytný výdaj například na správní poplatky, na nocleh nebo třeba na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti.