Penze se budou vyplácet jinak

  •  

Termíny výplaty důchodů a také období, za které budou penze vypláceny, se za necelé tři roky změní. Nyní jsou výplatní termíny penzí nejčastěji přidělené a jsou stanoveny na sudé dny v měsíci od 2. do 24. dne toho daného měsíce, popřípadě 15. den, pokud je penze zasílána do zařízení sociálních služeb. Důchody se v Česku nyní vyplácejí na takzvaný klouzavý měsíc. To znamená, že pokud máte důchod vyplacený 14. listopadu 2022, tak je určený na období od 14. listopadu do 15. prosince 2022.

Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by se to mělo změnit. Od 1. července 2025 chce ministerstvo sjednotit výplatu všech důchodů bez ohledu na to, kdo je vyplácí. Penze vyplácené přes sociální správu by měly mít nové výplatní období. Z klouzavého by se období změnilo na kalendářní měsíc. To znamená od prvního do posledního dne daného měsíce. Termín výplaty by pak i nadále stanovovala sociální správa, ale nově by musel tento termín spadat do první poloviny měsíce, ideálně opět na sudý den od 6. do 14. dne v měsíci.

O všech změnách, především o změně výplatního termínu, by měla informovat sociální správa každého důchodce písemně. Navíc, pokud by šlo o posunutí výplaty na pozdější den, než je tomu dosud, pak by to muselo být jedině s jeho souhlasem. Bez souhlasu může sociální správa posunout termín výplaty jen dopředu. Tyto změny by měly nastat od druhého pololetí roku 2025.