Oranžové kolo v Teplicích vyšlapalo 101 tisíc, polovinu dostanou senioři

  •  

Kdo šlápl na lázeňské zase po roce do pedálů Oranžových kol Nadace ČEZ, tak přispěl neziskovým organizacím WHITE LIGHT I. a Senior Teplice.  O tom, že návštěvníci nezaháleli, svědčí, že si obdarované organizace mezi sebe rozdělily 101 030 korun.

Zástupci teplického magistrátu se zapojí také a šlápnou do pedálů Oranžového kola pořádně. Zatímco loni usedl na rotoped primátor Jaroslav Kubera, letos se minutové pomoci organizaci Senior Teplice zhostil jeho 1. náměstek Hynek Hanza.

„Jsme rádi, že tradiční Oranžové kolo Nadace ČEZ bylo opět na zahájení lázeňské sezony. Díky tomu získají hned dvě významné neziskové organizace ve městě pěkné finanční prostředky na svou činnost. Samozřejmě velké díky patří všem návštěvníkům, kteří ve finále napomohli k tak úctyhodné vyšlapané částce,“ řekl Hynek Hanza.

Do šlapání se samozřejmě zapojili jak příznivci obou organizací, tak i ti, jimž bylo jedno pro koho „jedou“, hlavně když pomohou dobré věci. Tradičně došlo i na duel osobností a závěrečný finiš zástupců obou organizací.

„Naším hlavním cílem je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek, závislostního chování včetně gamblingu, nelátkových závislostí a podobně. Provozujeme tak na vícero místech ucelený provázaný systém služeb, přičemž využíváme kontaktní centra a terénní programy.  Finanční prostředky, moc všem za jejich minutové šlapání v náš prospěch děkujeme, budou využity právě na provoz a zkvalitnění činnosti Kontaktního centra v Teplicích,“ řekl během převzetí symbolického šeku s částkou 50 483 Kč Oto Kovanda, vedoucí kontaktního centra a terénních programů WHITE LIGHT.

„Pečovatelská služba se týká především teplických seniorů. Momentálně jich je 85, kteří již nejsou zcela soběstační a potřebují zajistit péči ve své domácnosti. Díky této pomoci mohou zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a nemusí odcházet do pobytového zařízení. Návštěvníky vyšlapaná částka poslouží k zajištění rekonstrukčních prací ve stacionáři. I my všem velice děkujeme,“ uzavřel Martin Budek, který za Senior Teplice přebíral symbolický šek s vypsanou částkou 50 547 korun.

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*