Opatření proti šíření koronaviru; zákaz akcí nad sto lidí a uzavření škol

  •  

Chod měst je částečně ochromen státními opatřeními proti šíření se koronaviru. Stát zakázal pořádání veškerých sportovních a kulturních akcí. Rozhodnutí vlády o uzavření škol a zrušení akcí s účastí nad 100 lidí projednalo i vedení města Ústí nad Labem.

Provoz škol bude zrušen bez náhrady, potvrzení pro zaměstnavatele rodičům dětí do deseti let vydají základní školy. Město předalo všem školským zařízením včetně DDM a příspěvkových organizací města podrobné informace o vládních opatřeních. Tiskopis na ošetřovné najdete zde.

Podle informací z vedení měst se opatření vlády dotknou i provozu magistrátu města. „Někteří zaměstnanci zůstanou doma se svými dětmi.  Jedná se zejména o oddělení registru řidičů, oddělení registru vozidel a oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Úřad bude poskytovat veškerý rozsah služeb, úřední hodiny budou zachovány v dosavadní podobě.  Magistrát žádá občany o trpělivost při možném pomalejším odbavení,“ říká mluvčí magistrátu Romana Macová.

Zrušeny nebo odloženy do odvolání jsou všechny městské akce s předpokládanou účastí více než 100 lidí. Vedení příspěvkových organizací města zajistí, že na jednotlivých akcích, které pořádají, nebude přítomno více osob než stanovený limit mimořádného opatření. Týká se to nejen kulturních představení, ale například provozu bazénu na Klíši nebo veřejného bruslení na zimním stadionu.

„Za dodržování opatření jsou odpovědni i provozovatelé soukromých zařízení a organizátoři ostatních akcí. Komerční pronájmy v prostoru školských zařízení zůstávají v kompetenci ředitelů příslušných školských zařízení,“ vysvětluje mluvčí magistrátu.

Některá opatření realizovalo město už s předstihem, například omezení návštěv v domovech seniorů, zvýšená desinfekce městských zařízení a prostředků městské hromadné dopravy. Nově bylo zavedeno otevírání dveří vozů přímo řidičem. Česko má aktuálně 41 potvrzených případů nákazy koronavirem.