Nezapomeňte si podat přihlášku na univerzitu třetího věku

  •  

Od poloviny července 2020 mohou stávající posluchači i noví zájemci o kurzy Univerzity třetího věku UJEP podávat přihlášky pro zimní semestr akademického roku 2020/2021.

Univerzita třetího věku je forma celoživotního vzdělávání a má na UJEP dlouholetou tradici i velkou popularitu. Svoje kurzy nabízí seniorům nejen v Ústí nad Labem, ale také v Kadani.

Zájemci o získání vědomostí či informací z nejrůznějších vědních oborů si na UJEP mohou vybírat z 55 kurzů z oblastí cizích jazyků, umění a kultury, českého jazyka a literatury, cvičení a sportu, informačních technologií, fotografování, ekonomie, historie, psychologie a zdravotnictví a přírodovědných oborů.

„Velmi oblíbené jsou kurzy Cestování zajímavými destinacemi světa, Náš Ústecký kraj, O hudbě s průvodcem M. Maškem, Dějiny a teorie filmu a kurzy z oblasti historie, např. Toulky po SZ Čechách,“ upřesňuje širokou nabídku vzdělávání ve třetím věku Dana Masopustová, vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP.

Kompletní seznam nabízených kurzů, včetně sylabu, lektora a obsahu jednotlivých semestrů, je možné prostudovat na https://www.ujep.cz/cs/u3v-2019-2021.

Přihlášky mohou zájemci o kurzy v Ústí nad Labem i Kadani podávat do 3. září. Podmínky přijetí, formulář přihlášky i platby související s kurzy jsou dostupné na webu U3V http://u3v.ujep.cz v sekcích Přihláška a U3V 2019–2021.

Další informace mohou budoucí účastníci kurzů U3V UJEP získat osobní návštěvou v kanceláři U3V UJEP (č. 1.13) v Kampusu UJEP v budově rektorátu na adrese Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem nebo telefonicky na číslech: 475 286 238 a 727 812 381.

Přihlášky je možné zasílat e-mailem na adresy dana.masopustova@ujep.cz nebo iveta.stekla@ujep.cz.  Osobně odevzdat do výše zmíněné kanceláře v kampusu nebo zaslat poštou na adresu U3V UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.