Nejde jen o penze, ale i o kvalitu života

  •  

Starobní důchod pobírá zhruba 2,4 milionu obyvatel Česka. Letos penze vzrostly průměrně o 308 korun. Podle členky republikové a místopředsedkyně krajské Rady seniorů Květoslavy Čelišové je letošní valorizace oproti loňským 40 korunám určitý posun.

„Ale s ohledem na to, že průměrného starobního důchodu 11 745 korun řada seniorů nedosahuje, musíme v boji za vyšší penze pokračovat,“ uvedla. Letos došlo k citelnému zdražení potravin, služeb, pohonných hmot.

Jaký dopad to má na život seniorů?

Už řadu let upozorňujeme na to, že penze v České republice jsou nízké. A každoroční valorizace v řádech deseti nebo stokorun nic neřeší. V tomto kontextu samozřejmě jakékoli zdražení základních potravin a služeb je pro seniory velkým problémem. Už nyní většina z nich balancuje na hranici chudoby.

Letos byly penze valorizovány o 308 korun. Což je víc, než vloni…

O to se spolu s Radou seniorů zasadila důchodová komise. Samozřejmě, že valorizace 308 korun je vyšší, než vloni, ale na druhou stranu je stále nedostatečná. Rada seniorů doufá, že návrh progresivnějšího růstu, který je teď už ve sněmovně, bude schválený. Současný systém je prostě špatný a nedůstojný.

Jaký systém by byl ideální?

Rada seniorů od začátku prosazovala zvyšování penze o růst nákladů důchodců a o polovinu růstu reálných mezd. Ale jakýkoli další návrh, který projde parlamentem, bude výrazným posunem. Protože starobní důchod pod hranicí 8500 korun pobírá necelých 200 tisíc lidí v České republice. S ohledem na náklady na bydlení, jídlo… je to částka směšná. Uděláme maximum pro to, abychom přesvědčili poslance a senátory, že je nezbytné důchodcům vyjít vstříc a nenechat je živořit.

Rada seniorů považuje za důležitý i návrh zákona o sociálním bydlení, který by měl vyřešit mimo jiné problémy desítek tisíc lidí, kteří žijí v nájemních bytech.

Jsem ráda, že se vůbec po letech vláda a parlament tímto návrhem zákona zabývají. Mám ale obavy, aby různými pozměňovacími návrhy zákonodárců nevznikl paskvil, který bude nahrávat podnikatelům s chudobou. Budeme samozřejmě sledovat, jak se k návrhu postaví jednotlivé kluby v Poslanecké sněmovně a Senátu. Tento návrh se ale netýká jen seniorů. Náklady na bydlení jsou v České republice vysoké a tvoří podstatnou část výdaje z důchodu. Řadě seniorů při zaplacení bydlení zbyde jen minimum z důchodu na jídlo a léky. Z výzkumu sociálně vyloučených lokalit, který se uskutečnil v roce 2015, vyplynulo, že stále roste počet seniorů bydlících v ubytovnách. A když nedokáží platit ani ubytovnu, odcházejí z donucení k rodinám, do domovů důchodců anebo v těch nejhorších případech končí jako bezdomovci.

Mluvíme o penězích a praktickém životě. Ale co aktuálně nejvíce chybí seniorům?

Necelá třetina seniorů žije osamoceně. Pokud nemají dobré rodinné zázemí, připadají si zbyteční a jsou z toho frustrovaní. Nám se v Ústí nad Labem ve spolupráci s vedením města podařilo založit radu seniorů města, která pravidelně pořádá řadu akcí určených pro každého seniora. Jde o setkávání v kulturním domě, kde se například mohou naučit pracovat s počítačem, jsou tam skupinky, které malují, zpívají, trénují paměť… Ale nejde jen o tuto náplň. Jde hlavně o to, že se tam senioři pravidelně setkávají, že nejsou opuštění a zavření sami doma, že si spolu oživují vzpomínky na mládí a prostě vznikají tam nová přátelství. A to si myslím, že je to nejdůležitější