Návštěva europoslance Pavla Svobody na lounské radnici

  •  

Dovoluji si, podělit se za naše seniory s radostnou událostí, kterou jsme měli v Lounech. 26. května si našel euro poslanec Pavel Svoboda ve svém naplněném programu čas pro naše seniory a návštěvu našeho města.Rada seniorů ČR má podepsanou smlouvu s 5 parlamentními stranami ( ČSSD,KSČM,ANO,ÚSVIT a KDU-ČSL) o spolupráci a 12. května, kdy proběhl 3. sjezd RSČR bylo jedním bodem usnesení – aby kluby se stranami spolupracovali. Pozvání do našeho města pan poslanec přijal již před několika roky a nyní ho naplnil.

V programu si našel čas i pro studenty gymnasia V. Hlavatého ,které seznámil s historií vzniku EU a odpovídal na otázky, tam ho doprovázel Milouš Červencl ředitel Památníku Lidice v.v. a manažerka klubu Vilma Svobodová.  Další setkání proběhlo na radnici se starostou Radovanem Šabatou,kde naši skupinku doplnili zástupci seniorů Martin Batala a Marie Krpcová s neformální besedou. Posléze měli možnost senioři z klubu Pomoc bližnímu,z.s. se potkat a pobesedovat s tak významnou návštěvou. Dozvěděli se také něco o historii vzniku EU a tak si doplnili své informace a ve velmi hojné diskusi,dostali odpověď a vysvětlení např. o bezpečnosti EU,srovnání důchodů v EU,jak to je s některými vyhláškami a zákony, kdy se naši zákonodárci odvolávají na Brusel a ono je to trochu jinak. Dotazy se týkaly dotací z EU a vysvětlení konkrétních  pojmů. Je škoda, že těch návštěv v klubu není více ze všech volených pozic.  Vilma Svobodová manažerka a předseda

Vilma Svobodová manažerka a předseda, Pomoc bližnímu,z.s. senior klub