Násilí na seniorech: Stáří není vždy krásné

  •  

Senioři  jsou  lidé  často  osamocení,  nemocní,  zesláblí,  bezradní,  vystrašení,  lítostiví,  nedůvěřiví  nebo naopak velmi důvěřiví, a  proto  mohou  být  a  jsou  lehce ovladatelní.

Násilí na seniorech páchané v rodině

Někteří   staří   lidé   jsou   bohužel   vystaveni   násilnému  chování  ze  strany  členů  vlastní  rodiny.  Takové  jednání  začíná  většinou   mírnějšími   projevy,   jako   je   okřikování,   ponižování,   omezování   a přikazování.

Nikdy netrpte sebemenší projevy omezování, útisku a násilí!

V  žádném  případě  nepřipusťte,  aby  vám  vaši  rodinní  příbuzní  říkali:  „To  ti  stačí,  to  je  pro  tebe  dobré,  lepší  už  to  nepotřebuješ,  stejně  nechodíš  nikam  mezi  lidi.“  Bohužel  takovéto  chování  se  pomalu  ale  jistě  může  proměnit  ve  větší  násilí,   které   pak   již   nebude   ve  vašich  silách  zastavit.  Toto  jednání  je  třeba  zastavit  v  samém  počátku  i  za  cenu,   že   své   blízké   nebudete   vídat.   Mějte na paměti, že pokud se vám zdá, že  danou  situaci  nezvládáte,  hledejte  pomoc u odborníků. Například u lékaře na linkách důvěry, které fungují obvykle v nepřetržitém provozu.

Násilí páchané na seniorech mimo rodinu

Násilí  páchané  na  seniorech  někdy  bohužel  probíhá  i  mimo  rodinu  jako  forma  nedostatečně  přiměřené  aktivity  vyskytující se tam, kde je očekávána s důvěrou,  což  způsobuje  bezpráví,  poškození,  zranění, bolest či strach starších lidí. Jedná  se  o  domovy  důchodců,  seniorské  domy  nebo  penziony  či  lůžková  zařízení  se  zdravotní  péčí.  Personál,  který  necitlivým  přístupem  zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny pachatele.

Veronika Hyšplerová, Policie ČR Ústecký kraj

 

Důležité telefonní kontakty

Policie České republiky   158

Městská policie  156

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Evropské číslo tísňového volání  112

Život 90 Senior telefon 800 157 157

Elpida – Linka seniorů 800 200 007

Bílý kruh bezpečí 257 371 110