Napsali nám ze Svazu tělesně postižených Litoměřice

  •  

Svaz tělesně postižených – sever z Litoměřic pořádá pro své členy pravidelně v každém roce několik zájezdů a různých aktivit. V roce 2019 se zúčastnili nejen členové, ale i jejich příbuzní a kamarádi hned několika zájezdů.

Díky dotaci Města Litoměřice jsme si mohli dovolit krásný poznávací zájezd na zámek Frýdlant a do Kryštofova údolí. V Kryštofově údolí jsme si prohlédli nejen malebnou krajinu, ale i první český vesnický orloj, muzeum lidových betlémů a vyfotili jsme se i u železničního kamenného mostu, který svým monumentálním provedením vyvolává obdiv a úctu k tehdejším stavitelům.

Krásné počasí jsme si vybrali na výlet vlakem. Tentokrát jsme jeli na zámek Loučeň. Romantický výlet byl završen spokojeností všech, kteří se tohoto krásného výletu zúčastnili. Užili jsme se legraci, poučení, ale i dobrý oběd.

Mezi další aktivity členů Svazu tělesně postižených patří i pravidelné setkávání s harmonikářem. Je to úžasný muzikant, který nám hraje a zpívá celé odpoledne. Pohoštění sestává z dobrot, které tvoří naši členové a vzájemně si je ochutnáváme a můžeme si předávat ty nejdobřejší recepty.

Pravidelně navštěvujeme divadelní představení. Shlédli jsme několik muzikálů, komedií, ale i balet a operu. Mezi poslední představení v tomto roce byla komedie Divošky a Zamilovaný Shakespeare v mosteckém divadle.

Pořádáme pravidelně turnaj v bowlingu, kde si užijeme spoustu legrace a zdravého soutěžení. Není tu žádná rivalita, ale vládne zde úžasná atmosféra, kde se všichni vzájemně podporují a povzbuzují se k lepším výkonům.

Všechny tyto aktivity podporují zdravou psychiku našich členů. V dobrém kolektivu si užijeme zábavu, ale také poznáváme krásná místa v naší zemi. Díky podpoře Sociálního odboru si můžeme dovolit více cestovat. Nejkrásnější odměnou pro ty, kteří tyto akce organizují, patří spokojenost a nadšení všech, kteří se akcí zúčastní a chuť se kterou se dožadují dalších a dalších činností.

Popřejme si, abychom i v příštím roce uspořádali mnoho zábavných, ale i poučných akcí pro naše členy, kteří by jinak trávili svůj čas sami doma.

Myslím, že udělám správnou věc, když za všechny členy Svazu tělesně postižených – sever v Litoměřicích poděkuji touto cestou celému výboru za vynaloženou energii a čas, který věnují všem svým členům, aby byli šťastnější a spokojenější.

 

Helena Lexová za výbor STP sever Litoměřice

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*